Dichtbij en Daadkrachtig

Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied van wonen, werken, ambulante ondersteuning en  vrije tijd. Dit doen we vanuit de protestants christelijke visie dat ieder mens uniek en waardevol is. Wij bieden ondersteuning dichtbij de cliënten, in hun eigen maatschappelijke omgeving. Samen spreken we af welke ondersteuning het beste bij de cliënt past en hoe we dit gaan invullen. Careander is te vinden op diverse plaatsen op de Veluwe

javhard

Word jij mijn maatje?

Het maatjesproject van Careander brengt cliënten met een verstandelijke beperking in contact met iemand zonder beperking, zodat ze samen leuke dingen kunnen ondernemen. Je kunt denken aan wandelen, fietsen, winkelen of naar de film. Dit kan 1 keer per week zijn of eens in de maand. Enthousiasme en een respectvolle houding is belangrijk.

Meld je aan!sxshentai

Wij streven transparantie en perfectie na.

Careander staat voor goede zorg- en dienstverlening. De zorg- en dienstverlening is gericht op het zo goed mogelijk antwoord geven op de hulpvraag van de cliënt. We besteden aandacht aan een aantal essentiële zaken die bij goede dienstverlening horen:

  • het werken met een zorg- en ondersteuningsplan;
  • aandacht voor kwaliteit in de ruimste zin van het woord;
  • en ruim baan voor inbreng van cliënten en hun achterban.