De samenwerking tussen Careander en WZU Veluwe is bekrachtigd door het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst.

Het is fijn dat de medewerkers van Careander ondersteunende werkzaamheden kunnen verrichten in woonzorgcentrum Het Nieuwe Feithenhof in Elburg.

Het was een plezierige bijeenkomst met blije medewerkers en warme woorden van de bestuurders van Careander en WZU Veluwe.

Terug naar het overzicht