Intentieverklaring voor nieuwe zorglocatie in Wezep

De gemeente Oldebroek, Viattence, Careander, deltaWonen en Ter Steege Vastgoed Rijssen bv onderzoeken de mogelijkheden om een nieuwe zorglocatie te bouwen op de locatie Mariënrade in Wezep. Ze ondertekenden daarvoor een intentieverklaring in het gemeentehuis in Oldebroek.

Ouderenzorgorganisatie Viattence en Careander, de organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, delen nu samen de huidige locatie Weidebeek waarvan deltaWonen eigenaar is. De gemeente Oldebroek wil de locatie Mariënrade verder ontwikkelen.

Wat gaat er gebeuren?

De organisaties onderzoeken of het mogelijk is om op de locatie Mariënrade uitbreiding en nieuwbouw voor Viattence te realiseren. Als dit mogelijk is, bouwt Ter Steege Vastgoed de kleinschalige woonlocatie voor Viattence naar voorbeeld van De Nieuwe Antoniehof in Epe. Zo komt er meer ruimte om de groei van het aantal kwetsbare ouderen op te vangen.

Wat is het plan?

Na realisatie van de nieuwe locatie neemt Careander de ruimten van Viattence in De Weidebeek over, zodat meer cliënten van Careander in Weidebeek gehuisvest kunnen worden. Zo is het voor Careander mogelijk meer jongeren te huisvesten die nu op de wachtlijst staan. Om deze nieuwbouw mogelijk te maken, is nog wel een bestemmingsplanwijziging nodig.

Deze samenwerking biedt veel voordelen en de wil om het samen te realiseren is groot. In de komende maanden wordt helder of het plan haalbaar is.

Terug naar het overzicht