De piek van de coronacrisis ligt gelukkig enige tijd achter ons. Het is alweer vele weken geleden dat we voor het laatst te maken kregen met besmettingen binnen onze organisatie. We hopen er met elkaar op dat het virus niet weer de kop opsteekt. Toch houden we daar rekening mee, want wereldwijd neemt het aantal besmettingen nog steeds toe. Graag praat ik u bij over onze voorbereiding op een mogelijke opleving van het virus.

Allereerst richten we ons erop om de voorschriften en adviezen vanuit het RIVM op te volgen. Afstand houden, thuis blijven bij klachten en voldoende ventileren zijn hier voorbeelden van. We spreken elkaar hier op aan en praten er over met cliënten. Ik maak van de gelegenheid gebruik om ook u als verwant of bezoeker te vragen hier aandacht voor te houden. Uw voorbeeldgedrag blijft belangrijk. We zijn immers nog lang niet van het virus af.

Vanaf de start van de crisis hebben we geprobeerd voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar te krijgen. Dat is gelukt, ondanks de schaarste. In de afgelopen weken hebben we beschermingsmiddelen bij kunnen kopen, zodat we bij een eventuele nieuwe uitbraak kunnen werken met een verantwoorde basisvoorraad.

In de maanden maart tot en met juni is in het hele land gewerkt met algemene maatregelen, ook bij Careander. Zo hebben we in één keer alle locaties voor werk en dagactiviteiten gesloten en is voor alle woonlocaties een bezoekverbod ingesteld. Deze maatregelen hebben diep ingegrepen bij cliënten en ook bij velen rondom hen. Bij een eventuele nieuwe uitbraak willen we daarom met maatwerk gaan werken. Afhankelijk van de ernst en de omvang van een uitbraak zullen we bepalen welke maatregelen nodig zijn.

Als ergens een uitbraak komt, zullen we voor het betreffende team of locatie een crisisteam instellen, onder leiding van de teammanager. Maatregelen zullen in samenspraak met de verwantenraden genomen worden. Dit gaat helpen om er maatwerk van te maken. Een voorwaarde is natuurlijk wel dat we voldoende tijd hebben en niet overvallen worden door maatregelen vanuit Den Haag.

In de evaluatie is ook gebleken dat onze medewerkers soms te weinig tijd hadden om zich voor te bereiden op de uitvoering van de besluiten die het crisisteam nam. Dat leidde tot onduidelijke situaties. Bij een eventuele nieuwe uitbraak willen we dat voorkomen, door eerder met onze medewerkers te communiceren.

We hebben geleerd van de evaluatie die we gehouden hebben. We hebben ons met behulp van deze evaluatie voorbereid op een eventuele opleving van het virus. Ik hoop van harte dat die opleving er niet komt. Mocht het wel gebeuren, dan kunt u van ons verwachten dat de medewerkers van Careander ook dan met grote toewijding blijven werken aan een goed leven voor alle cliënten.

Bert Brouwer, bestuurder Careander