Een goede start

Samen spelen en ontwikkelen

Sommige kinderen ontwikkelen zich anders dan andere kinderen. Ouders kunnen zich dan zorgen maken, omdat ze bijzonder of moeilijk te begrijpen gedrag zien. In dat geval kunnen ouders contact zoeken met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), zij hebben de mogelijkheid een verleningsbesluit af te geven. Ook is doorverwijzing door een huisarts naar het wijkteam in de eigen gemeente mogelijk. Dit team geeft ouders advies en verwijst waar nodig door naar organisaties die passende ondersteuning en behandeling kunnen bieden.

Careander Kind & Jeugd biedt behandeling en begeleiding aan kinderen van nul tot achttien jaar met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke of meervoudige beperking. Voor deze kinderen heeft Careander een breed aanbod aan diensten. Aan de hand van de hulpvraag van de ouders brengen we in kaart welke vorm van ondersteuning of behandeling nodig is.

Observatie en Diagnostiek

Na een periode van observatie, worden de ontwikkeling en zorgvragen in beeld gebracht. Op basis hiervan stellen we in samenwerking met de ouders het Zorgondersteuningsplan op. In dit plan wordt gebruik gemaakt van diverse methodes. Indien nodig kan er een ontwikkelingsonderzoek plaatsvinden. Uitgangspunt van de ondersteuning is dat ieder kind kan leren, ieder kind uniek is en dat ouders de belangrijkste opvoeder zijn.

Mogelijkheden bij Careander

  • Ondersteuning thuis.  Praktische en pedagogische behandeling en/of begeleiding in de thuissituatie. Lees meer
  • Dagbehandeling en begeleiding. Wanneer er voor kinderen overdag een hulpvraag is, zijn er mogelijkheden in de reguliere kinderopvang. De behandeling en ondersteuning is erop gericht om het kind voor te bereiden op het (speciale) basisonderwijs. Lees meer
  • Ondersteuning buiten schooltijd.  Careander kan buiten schooltijd op verschillende manier ondersteunen. Lees meer