”Hartelijk dank voor het vertrouwen” 

Na ruim 6,5 jaar heb ik eind augustus afscheid genomen als bestuurder van Careander.

Als nieuwkomer in de gehandicaptenzorg maakte ik in 2016 kennis met deze mooie organisatie. Na mijn start heb ik met medewerkers, cliënten en velen van u kennis gemaakt. Er volgde een nieuwe visie voor Careander, nieuw vastgoed, ontwikkelingen op het gebied van ICT en talloze andere onderwerpen. Hoogtepunten waren voor mij de viering van het 50-jarig jubileum in 2017, de kennismaking met onze Roemeense zusterorganisatie en de verkiezing tot beste werkgever in de jaren 2017 t/m 2020. Ook de samenwerking met talloze personen in de coronatijd vond ik bijzonder inspirerend, soms op de meest vreemde tijdstippen. Het was verbluffend om te zien hoeveel mensen wilden meedenken en meehelpen toen het erop aankwam. 

Eén van de meest uitdagende vragen voor mij is telkens geweest hoe je doortastend kunt besluiten. Maar wel op zo’n manier dat betrokkenen zich kunnen blijven herkennen in de koers. Daarom hoorde ik graag van de deelraad verwanten, de deelraad cliënten en de Ondernemingsraad hoe zij over de dingen dachten.  Ook gesprekken met ouders naar aanleiding van een ingediende klacht of een calamiteit hielpen me om te begrijpen waar het echt om ging. 

Ik denk dat het succes van Careander er ook in de komende jaren van afhangt of medewerkers, cliënten en verwanten elkaar blijven opzoeken om elkaar te begrijpen en op een positieve manier te beïnvloeden. Net als op andere plekken in de samenleving hebben we elkaar nodig, hoe lastig het soms ook kan zijn om begrip op te brengen voor een ander. Ik wens alle betrokkenen bij Careander toe dat dat mag blijven lukken. 

Ik wil jullie heel hartelijk danken voor het vertrouwen, de samenwerking en de vele kostbare momenten.  

Met vriendelijke groet, 

Bert Brouwer 

 

BLOG – Ina Nieland 

Saskia heeft moeilijk verstaanbaar gedrag.

Hoe gaat Careander hiermee om?  

Eerder artikel 

In een vorige nieuwsbrief (klik hier) schreef ik over Joris en of hij nog bij Careander kon blijven wonen.  Ik schreef daar onder andere wat Careander wil en kan bieden aan complexe zorg. Met handige technische hulpmiddelen, met extra steun en scholing voor medewerkers, met samenwerking van familie en vrijwilligers en met het anders verdelen en uitgeven van budgetten. Er zit echter wel een grens aan. Careander heeft niet de expertise voor de grootste complexiteit, wij zijn qua huisvesting niet ingericht voor alle facetten van zorg en ondersteuning, onze techniek reikt niet tot over grenzen. Daarbij zijn de woon- en werklocaties gesitueerd midden in de woonwijken. Jazeker gaat Careander de vraag van de toekomst aan, maar Careander vraagt ook hulp en begrip als de grenzen bereikt zijn. Deze keer gaat het over een andere situatie, het gaat hier over Saskia.  

Saskia is 23 jaar en woont op een woonlocatie van Careander. Zij houdt van knutselen en kleuren en gaat graag naar haar werk op de dagbestedingslocatie. Ze is heel erg secuur en doet haar werk erg goed, zo lang ze maar in een rustige hoek van de locatie mag zitten. Het bedrijf waarvoor de dagbestedingslocatie werkt geeft altijd complimenten, vooral over het werk van Saskia. 

De laatste tijd heeft Saskia het moeilijk. Niemand weet wat er aan de hand is en zelf kan ze het niet uitleggen. Saskia kan dan ineens, net als Joris in het vorige verhaal, heel erg boos worden. Zo maar uit het niets of als ze te veel prikkels krijgt. En als Saskia boos wordt, nou berg je dan maar! Ze vloekt en schreeuwt maar kan ook slaan en schoppen. Iedereen gaat voor haar aan de kant. Saskia vertoont probleemgedrag of, zoals wij liever zeggen, moeilijk verstaanbaar gedrag. 

Begeleiders 

Begeleiders staan voor een uitdaging. Zij willen Saskia graag goed begeleiden maar hebben ook te maken met andere bewoners. Dat geeft spanning. Ook is het onverwachte en onvoorspelbare in het gedrag van Saskia moeilijk. Ook voor hen. Persoonlijk begeleider Heidi heeft regelmatig een klap van Saskia gehad en de schrik zit er logischerwijs goed in. Toch heeft Heidi door haar kennis en ervaring Saskia altijd goed kunnen begeleiden. De laatste tijd weet ze het echter niet meer: het wordt te complex. Heidi voert een gesprek met het team en ook de teammanager wordt betrokken. Er wordt extra scholing (agressietraining) ingezet en ook worden medewerkers van een andere organisatie betrokken om te ondersteunen in de zorg en ondersteuning.  

Volgende stap 

Nu de zorgvraag complexer wordt besluit de teammanager om specialistische hulp in te zetten. Samen met het team wordt een aanvraag ingediend bij het CCE: Centrum voor consultatie en expertise. Samen wordt er gekeken naar mogelijkheden en naar nieuw perspectief. Zoals de context rond het gedrag van Saskia en hoe zij het beste begeleid kan worden. 

Ouders  

De ouders van Saskia worden betrokken bij de inzet van het CCE-traject. Ook zij krijgen handvatten. Vanwege de privacy mag er niks worden verteld aan de ouders van de andere bewoners. Dit is best lastig, want ook zij hebben vragen of hebben soms last van de agressie. De persoonlijk begeleider of de teammanager mag wel aangeven dat er hulp wordt ingeschakeld, dat er zeker ook wordt gekeken naar de veiligheid en de zorg voor de andere bewoners maar over de inhoud van het CCE-traject wordt niet gesproken. 

Hoe het nu gaat met Saskia? 

Het gaat op en neer met Saskia. Soms gaat het goed en soms vertoont ze weer agressie. Wat wel is veranderd is dat de begeleiders haar beter en eenduidig kunnen begeleiden: dat geeft rust binnen het team en voor de andere bewoners. Voor Saskia is inmiddels een hogere indicatie aangevraagd waardoor zij beter kan gaan verhuizen naar een andere organisatie waar ze haar wel de juiste woonvorm en specialistische begeleiding kunnen bieden. Totdat Saskia ergens anders terecht kan, blijft Careander zich inzetten voor professionele ondersteuning.  

 Voor meer informatie over een CCE-traject: Samen zoeken naar nieuw perspectief | CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise) 

“Het vernieuwde cliënt- en verwantenportaal ziet er duidelijk en overzichtelijk uit” 

Careander wil graag op een makkelijke manier toegang geven tot het Elektronisch Cliënt Dossier. Dit past ook binnen de nieuwe strategische koers van Careander, waarin samenwerking een belangrijk uitgangspunt is. 

Inzage in het cliëntendossier kan al vanaf 2019. In samenspraak met de klankbordgroep van cliënten en verwanten is gekozen om over te stappen naar het portaal van Caren. Met deze overstap zijn er mooie nieuwe mogelijkheden. Zo kan er vanuit Caren gereageerd worden op rapportages, een afspraak gemaakt worden in de agenda en kan het zorgplan digitaal ondertekend worden. 

Cliënten en verwanten die al bekend waren met het gebruik van het portaal zijn uitgenodigd om over te stappen. Voor nieuwe gebruikers is het nu een mooi moment te starten. Een animatie en uitleg over Caren is te lezen op onze website.  Om gebruik te gaan maken van Caren, kan je contact opnemen met de Persoonlijk Begeleider.

Ervaringsverhalen
Marjo Sikkers is verwant en deelt graag haar ervaring: “Het nieuwe portaal van Careander is nu voor mij, als verwant, beschikbaar. Wat een verademing in vergelijking met het eerdere portaal. Het ziet er mooi, duidelijk en overzichtelijk uit. Ik kan reageren en een ‘levensverhaal’ schrijven, dat zijn pluspunten. Ik heb 1 klein minpuntje en dat is dat ik alleen een melding krijg als er iets in berichten wordt geschreven en niet als de ‘gewone’ rapportage wordt ingevuld. Conclusie: ik ben heel blij met Caren! 

Ook is Caren te gebruiken door cliënten, wat vaak positief wordt ontvangen. Mariëlle Lentjes is projectleider voor Caren en vertelt: “Een cliënt die sinds kort gebruik maakt van Caren was blij verrast. Zij kan nu het Zorgplan digitaal ondertekenen. Een hele mooie toevoeging in het gebruik.” 

Project ONS 

Vanaf 2022 werkt Careander met het Elektronisch Cliënten Dossier ONS. Cindy Wille, projectleider project Careander start met ONS: ”We zijn blij dat het project volgens planning is verlopen. Het werken met ONS is even wennen, maar over het algemeen zijn de reacties positief. We zijn blij dat we met de koppeling met Caren een bijdrage kunnen leveren aan een goede samenwerking en communicatie met verwanten.”  

Op woensdag 22 juni was de eerste editie van de Careander Sportdag voor Regio Midden een groot succes. Op de Parkweg in Harderwijk genoten cliënten, medewerkers en vrijwilligers van allerlei sport- en spelactiviteiten.

“Voor alle niveaus en alle leeftijden is er beweegaanbod”, vertelt initiatiefnemer en sportcoach Anita Vestering. “Dat maakt deze dag heel uniek.” Jaarlijks organiseren Anita Vestering en Erwin Brem al een sportdag op De Schuilplaats, een dagactiviteitencentrum van Careander. Het was de droom van de sportcoaches om ook een sportdag voor een bredere groep te organiseren. Met deze sportdag is een traditie geboren, waar hopelijk steeds meer zorgorganisaties bij aansluiten, hopen Erwin en Anita. “Het is ook gaaf dat de studenten van Landstede helpen vandaag”, zegt Anita. “Voor hen is het leuk dat ze kunnen snuffelen aan deze doelgroep en dat ze na jaren van corona weer een evenement kunnen bijwonen.”

Deze dag is tot stand gekomen met hulp van Basketball Experience NL, studenten van Landstede Sport & Bewegen, Boni Supermarkt, Tennisvereniging Frankrijk en Dick Hermsen. “Het was een super dag”, zegt Anita. “Een mooie start voor een eerste editie. Ik zag heel veel enthousiasme, dus hopelijk is dit een jaarlijks terugkerend evenement!” “Zo zie je maar weer dat bewegen voor iedereen mogelijk is!” vult Erwin aan.

Dit jaar vieren we dat Careander 55 jaar bestaat.

Dat is een bijzonder jubileum, waar we natuurlijk graag bij stilstaan. Toen Careander werd opgericht was ons land volop bezig met het opbouwen van de welvaartsstaat. Jaar na jaar werden we rijker. Ook kwam er in die tijd veel meer steun voor mensen die dat nodig hadden vanwege ouderdom, ziekte of werkloosheid. In die jaren zijn veel zorgorganisaties ontstaan, waaronder Careander. Het initiatief was afkomstig van een groep ouders. Ouderbetrokkenheid was nodig om de organisatie op te kunnen bouwen. Careander groeide en werd telkens professioneler.

Het hart bleef: liefdevolle zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Gebaseerd op de overtuiging dat ieder mens uniek is en door God geliefd.

Anno 2022 zijn we weer in een tijd vol van verandering, net als in 1967. Het verschil is dat er toen een organisatie moest worden opgebouwd, terwijl die er nu gewoon staat. Ook was de tijdgeest toen een geheel andere dan nu. We voelen allemaal aan dat de komende jaren in de zorg anders zullen worden dan nu. Alleen al de krapte op de arbeidsmarkt stelt ons voor grote uitdagingen. Daarnaast zien we een enorme opkomst van technologische toepassingen in de zorg; heel hoopvol wat mij betreft. Economisch wordt het spannend: hebben we ook in de toekomst genoeg financiën beschikbaar om het huidige zorgniveau te kunnen behouden? Niemand die het zeker weet.

Ik verwacht dat we elkaar in de toekomst nog meer nodig zullen hebben dan nu al het geval is; dat we in de zorg wellicht een nog groter beroep gaan doen op familie en vrijwilligers. Dat vraagt wat, maar het biedt ook kansen voor nog betere zorg. Dat gebeurde in 1967 immers ook. Daarom houden we vast wat ons drijft, namelijk het bieden van liefdevolle zorg vanuit onze mensvisie. Laten we wat dat betreft samen op blijven trekken, kansen zien en benutten om de zorg verder te verbeteren.

Samen lukt dat, net als in 1967. Reden voor een feestje!

Blog door Eline de Craen, Manager Expertise & Behandeling

Een van de onderdelen die ik zo fijn vind aan mijn werk bij Careander, is het meegaan met mijn medewerkers naar cliënten en locaties. Wat was het door corona een saaie tijd wat dat betreft, want ik kon nergens meer mee naartoe. Ik moest het doen met de verhalen op afstand.

Niks voor mij, want met een praktische zorgachtergrond ben ik toch het liefst zo af en toe in de praktijk om te horen, te zien en te voelen. Het contact met de cliënten en medewerkers maken altijd weer duidelijk waarom ik iedere dag met plezier naar mijn werk ga.

Een van de speerpunten in de nieuwe Strategische Koers van Careander is het ontdekken en ontwikkelen van talent. Ik heb hier al diverse mooie voorbeelden van gezien. Graag deel ik met jullie mijn mooiste ervaring, waarvan ik hoop deze nooit kwijt te raken.

Op een dag toen ik met één van de consulenten mee ben geweest om op een locatie te kijken, mocht ik na afloop blijven eten. Vond ik best wel spannend, want hoe zouden cliënten het vinden als er ineens een vreemde bij hen aan tafel zit? Hoe geweldig is het dan als je met open armen ontvangen wordt, er met zorg een plek voor je uitgezocht wordt en er een vragenvuur op je afkomt tijdens de maaltijd? Wat was ik geraakt door deze openheid en oordeelloosheid. Het hield niet op. Na het eten deden we een spelletje. Voor mij een onbekend spel, maar met de grootste toewijding en geduld werd ik wegwijs gemaakt in de spelregels en mocht ik aan tafel mijn plek innemen. Een cliënt die het niet helemaal zelf kon, werd liefdevol geholpen door zijn medebewoner. Ik heb nog nooit zo leuk een spel gespeeld. Van elke bewoner kwam zijn of haar eigen talent naar voren op deze gezellige avond.

Wat kunnen we, juist in deze tijden, veel leren van onze cliënten. Geen oordeel over elkaar, iedereen  mag zijn zoals ‘ie is en geduld hebben om iedereen te laten bloeien zoals het past. Met bewondering ben ik die avond naar huis gereden, met onderweg de vraag in mijn hoofd: “Waarom hebben we het over mensen met een beperking in plaats van mensen met een gave?”

Eline de Craen
Manager Expertise & Behandeling

PS: Benieuwd naar de nieuwe Strategische koers van Careander? Kijk dan hier.

Vijf jaar na de start van het orthopedagogisch dagcentrum De Schutse was het tijd voor een nieuwe locatie in Harderwijk, dit keer een locatie voor ouderen.

“Met een A4’tje met namen van 24 mensen met een verstandelijke beperking zijn we gestart aan de Julianalaan in Harderwijk. Samen met 12 begeleiders en ondersteuning hebben we de Schuilplaats opgebouwd. Letterlijk … want ze waren nog volop aan het bouwen. Er waren geen stoelen of banken en er was zelfs geen vloer.” vertelt Koen Zomer. Koen was vanaf 1972 leidinggevende en denkt met veel plezier terug aan deze tijd. Koen: “Ik heb 25 jaar bij de Schuilplaats gewerkt, eerst als begeleider en daarna als teammanager.”

Koen: “50 jaar geleden was werken iets wat ‘niet gedaan werd door gehandicapten’. Dat Careander met de start van de Schuilplaats met zo’n idee kwam, was te gek voor woorden in die tijd.” Hij kwam tot de ontdekking dat werken voor mensen met een verstandelijke beperking juist heel zinvol is. “Door zelf bedrijven te benaderen en samen te kijken naar mogelijkheden, hebben we veel werk gedaan. Denk aan folders vouwen en papieren aan elkaar nieten. Voor beide partijen was dit een goede uitkomst.”

Ook voor verwanten was het een fijne ontdekking dat hun verwant overdag een leuke bezigheid had. In praktisch opzicht betekende het voor de verwanten dat zij niet meer zeven dagen in de week hoefden te  zorgen. In 50 jaar zijn er zowel in de gehandicaptenzorg als bij de Schuilplaats veel veranderingen geweest. De Schuilplaats is verhuisd naar de overkant van de straat en inmiddels wordt er aan meer dan 65 cliënten zorg geboden.

En de naam Schuilplaats?

Deze heeft zijn oorsprong in Psalm 91, een psalm die gaat over Gods bescherming in tijden van nood. In een krantenartikel uit 1972 staat geschreven: “Het bestuur, de leiders en leidsters hopen met Gods hulp van het gebouw een werkelijke schuilplaats te maken. „Met een hart, brandende van liefde”, aldus de voorzitter.”

Anita Kloosterman is de huidige teammanager van de Schuilplaats en geeft aan dat de inzet en betrokkenheid van de begeleiders nog altijd hoog is. Gestart als locatie voor ouderen, is de leeftijdsgrens verschoven, vanaf 18 jaar zijn cliënten welkom.  Anita: “In juni zijn er verschillende feestelijke activiteiten gepland om deze mijlpaal te vieren. De begeleiders en cliënten voelen zich thuis bij de Schuilplaats en hopen dat dit de komende 50 jaar mag blijven.”

Ontwikkelingen Kind & Jeugd

Careander Kind & Jeugd geeft zorg aan kinderen en jongeren, hierbij staat hun belang voorop. Helaas hebben we in de afgelopen periode het nieuws ontvangen dat Careander in de regio Noordwest Veluwe de aanbesteding Kind & Jeugd niet gegund heeft gekregen. Er is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de zorg te blijven bieden aan kinderen en jongeren met dezelfde medewerkers en op dezelfde plek. Inmiddels is er uit alle mogelijkheden een keuze gemaakt.

Door het maken van afspraken met de Omega Groep uit Zwolle kunnen we het werk via onderaanneming blijven doen. Hierbij zijn we overeengekomen dat er voor cliënten en medewerkers zo veel mogelijk hetzelfde blijft.

Careander is blij met deze samenwerking, waarmee we continuïteit in zorg blijven bieden. We gaan verder bouwen aan de toekomst van Kind & Jeugd en zien dat met vertrouwen tegemoet.

Strategische Koers

In 2021 hebben we de koers voor de volgende jaren ingevuld. Daar hebben we zoveel mogelijk mensen van Careander bij betrokken. U heeft vorig jaar mee kunnen doen aan één of meerdere van de negen inspirerende en interactieve online bijeenkomsten rondom de Wereldverkenning. Samen hebben we nagedacht over vragen als: Wat gebeurt er in de wereld om ons heen? Waar hebben we als organisatie behoefte aan? En wat vraagt dat van ons?

De Strategische Koers van Careander voor 2022 – 2026 is ontwikkeld en kortgeleden vastgesteld. Aan de hand van deze koers gaat Careander zich in de komende jaren verder ontwikkelen. In de volgende editie van Careander Online ontvangt u meer informatie hierover.

Kan Joris bij Careander blijven wonen?

Complexere zorg binnen Careander, hoe gaan we daar mee om?

Joris woont bij Careander en zijn woedeaanvallen nemen toe

Joris Jansen (een fictieve naam) woont ruim acht jaar op een locatie van Careander. Vanuit een appartement met ambulante zorg en ondersteuning verhuisde hij naar een woonlocatie. Hij woont daar naar zijn zin in een mooi appartement. Joris is 29 jaar oud. Hij werkt vier dagen per week op een locatie voor werk- en dagactiviteiten. Zijn talent is koken en taarten bakken. De lekkerste en prachtigste taarten komen van Joris: iedereen weet dat en iedereen smult ervan.

In Joris zijn omgeving kent iedereen hem. Maar niet vanwege zijn taarten bakken….Joris is bekend omdat hij kwaad kan worden: heel erg kwaad. Dat gebeurt dagelijks. Soms is er een aanleiding, maar het kan ook zo uit het niets gebeuren: een enorme driftbui met schreeuwen, slaan en gooien van spullen. Hij doet zichzelf en anderen dan pijn. Het is moeilijk te begrijpen waarom Joris dit gedrag vertoont en nog moeilijker om hem te helpen, te troosten en te begeleiden.

De laatste maanden neemt dit gedrag toe. Joris merkt zelf dat het niet goed met hem gaat, zijn moeder is erg verdrietig vanwege de situatie en de begeleiders hebben hulp nodig bij de zorg en ondersteuning van Joris. De medebewoners gaan Joris uit de weg en de buren hebben nu ook al geklaagd. Hoe moet dat nu verder? Er ontstaat een dilemma: kan Joris nog bij Careander blijven wonen?

Er komen meer zorgvragen zoals die van Joris

In onze samenleving neemt het aantal zorgvragen toe. Tegelijkertijd blijven zorgvragers langer thuis wonen en neemt de complexiteit van de zorgvragen maar ook van moeilijk verstaanbaar gedrag toe. Er ontstaat druk op de zorg. Er zijn steeds minder beroepskrachten beschikbaar en er wordt een beroep gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers. Er wordt meer techniek ingezet en we werken samen in de regio. Het is een flinke uitdaging om met hetzelfde of minder budget complexere zorg te bieden als er minder medewerkers zijn.

De uitdaging voor Careander

Careander staat voor deze uitdaging. Zij wil en kan complexe zorg tot op zekere hoogte blijven bieden. Met handige technische hulpmiddelen, met extra steun en scholing voor medewerkers, met samenwerking van familie en vrijwilligers en met het anders verdelen en uitgeven van budgetten. Er zit echter wel een grens aan. Careander heeft niet de expertise voor de grootste complexiteit, wij zijn qua huisvesting niet ingericht voor alle facetten van zorg & ondersteuning, onze techniek reikt niet tot over grenzen. Jazeker gaat Careander de vraag van de toekomst aan, maar Careander vraagt ook hulp en begrip als de grenzen bereikt zijn.

Maatwerk voor iedere cliënt, ook in de toekomst

Terug naar Joris en de vraag of Joris bij Careander kan blijven wonen. Het antwoord op deze vraag is niet zomaar te geven. Dat is maatwerk. Wij als Careander blijven ons best doen en wij blijven ons ontwikkelen om een passend antwoord te geven op lastige zorgvragen. Zowel nu als in de toekomst. Onze diensten stemmen wij af op de behoefte van onze cliënten en daar waar wij dat niet kunnen, gaan we samen op zoek naar een andere zorgaanbieder. Joris heeft nu een ander dagprogramma en het team krijgt extra ondersteuning en scholing om hem op een andere manier te begeleiden. De orthopedagoog is nauw betrokken, samen met een extern team vanuit het zorgkantoor. Er is regelmatig een familiegesprek voor afstemming met de moeder van Joris en er zijn gesprekken met medebewoners en de buren. Enorm mooie stappen. En hoe het verder gaat? Dat zal de toekomst uitwijzen.

Ina Nieland,
Manager Clusters Careander

Voor het invullen van vacatures kan goed werkgeverschap een verschil maken. Careander heeft onder andere ingezet op “binden en boeien”.

Dit is gedaan door twee nieuwe functies in te zetten: een Corporate Recruiter en een Communicatiemedewerker Online Media.

Arbeidsmarktcommunicatie en sociale media

Elise Duinkerken – Happel is Corporate Recruiter en vertelt over haar functie. “Als eerste Corporate Recruiter binnen Careander mag ik mij bezighouden met verschillende overstijgende thema’s. Denk hierbij aan het vernieuwen van het wervingsproces, het schrijven en uitzetten van vacatures, de naamsbekendheid van Careander vergroten, de interne mobiliteit van medewerkers bevorderen en het  onboardingsproces (instroomproces) optimaliseren. Kortom, er is voldoende te doen!” Hanne van den Born is communicatiemedewerker Online Media en is verantwoordelijk voor de sociale mediakanalen van Careander.

Beide functies vullen elkaar goed aan. “We werken steeds meer samen en dat geeft nu al duidelijk resultaat”, vertelt Elise. “Hanne plaatst verhalen op de sociale mediakanalen en ik haak daarop in met wervende vacatureteksten.” De cijfers van Careander op sociale media stijgen en daarmee stijgt ook de naamsbekendheid van Careander. “De mooie verhalen die gedeeld worden over het werken en wonen bij Careander helpen bij de externe profilering”, vertelt Hanne. “Dat houdt in dat steeds meer mensen een beter beeld krijgen van wie Careander is, wat we doen en waar we voor staan.”

Landelijke trend op de arbeidsmarkt

De zorg heeft landelijk een uitstroom door medewerkers die de komende jaren met pensioen gaan. Daarnaast hebben we te maken met een dubbele vergrijzing. De groep ouderen wordt groter dan ooit en de gemiddelde leeftijd stijgt. Met de verwachte krapte op de arbeidsmarkt is het extra belangrijk om hier met de juiste communicatie op in te spelen.

Behouden van medewerkers

Binnen het onboarding /instroomproces probeert Careander nieuwe medewerkers zo vroeg mogelijk te boeien door middel van de sociale mediakanalen. Het onboarden begint dus al voor iemand daadwerkelijk “aan boord” is van Careander. Elise: “Daarna gaan we het proces zo proberen te stroomlijnen dat iedereen met de juiste kennis en informatie aan het werk gaat. Het doel van het onboarding-proces is dat nieuwe medewerkers zich onderdeel gaan voelen van de organisatie. En als we medewerkers weten te boeien, binden we ze wellicht ook voor langere tijd!”

U kunt helpen bij de toekomst van Careander

Van alle nieuwe medewerkers komt 80% uit het eigen netwerk. De beste reclame is nog altijd mond-tot-mondreclame. Het gebruik van sociale media is een vorm van mond-tot-mondreclame. De cijfers van het gebruik van LinkedIn, Facebook en Instagram van Careander stijgen, maar we kunnen alle hulp goed gebruiken. Om meer mensen kennis te laten maken met Careander en een betere zichtbaarheid in de regio te creëren is interactie nodig.

Hoe kunt u helpen?

  • Volg Careander op LinkedInFacebook en/of Instagram.
  • Like, deel en reageer. Hoe meer interactie op een bericht, hoe meer bereik.
  • Ziet u een vacature voor iemand uit uw netwerk? Tag die persoon door middel van het @ met de naam van de persoon die u in gedachten heeft.
  • Wilt u het verhaal of de vacature delen? Dan vragen we u om er zelf een kort stukje bij te typen. Deel vooral wat u zo aansprak, en vergeet niet om het bericht openbaar te delen.
  • Heeft u vragen over hoe u kunt helpen op sociale mediakanalen? Stel ze dan vooral via onze sociale mediakanalen.

Elise: “Het delen van berichten helpt Careander om de te verwachten tekorten op de arbeidsmarkt op te vullen. Door het gebruik van de sociale mediakanalen worden vacatures ook verrassend goed ingevuld.”