Partners Care Academy Veluwe bezegelen én vernieuwen hun samenwerking

De Care Academy Veluwe is al sinds 2016 een begrip op de Veluwe. Landstede MBO, Careander, Zorggroep Noordwest-Veluwe, Christelijke Hogeschool Windesheim, ‘s Heeren Loo en Icare sloegen toen de handen al ineen om scholing en bijscholing te bieden aan studenten en medewerkers in de zorg. Ondertussen is er veel veranderd. Om goed op de uitdagingen van nu en in de toekomst in te spelen, hebben de samenwerkingspartners in de Care Academy Veluwe besloten hun samenwerking nog eens dik te onderstrepen, maar ook om deze te innoveren. Hiervoor ondertekenden zij op 5 december een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst.

De samenleving staat voor een enorme uitdaging. Onder andere door de (dubbele) vergrijzing stijgt de zorgvraag. Daarnaast kampt de zorg met personeelstekorten en krimpen de budgetten. Kortom: de zorg staat onder druk. Anders organiseren is noodzakelijk. ‘Samen’ wordt de norm; om de zorg overeind te houden wordt ‘zorgen’ een gezamenlijke verantwoordelijkheid van cliënt, zorgverlener mantelzorger en vrijwilliger. Ook de invoering van technologische innovaties is noodzakelijk om met minder professionals toch goede zorg te kunnen blijven geven. Deze vernieuwde kijk op zorg hebben de partijen in de CAV verankerd in de vernieuwde samenwerkingsbijeenkomst.

Gezamenlijk zullen zij op basis van de nieuwste inzichten studenten en zorgmedewerkers bekwamen in hun rol als hulpverlener in de context van de eigen kracht van cliënten en het netwerk om hen heen. Hiermee geven de partijen op een moderne wijze mede vorm aan de participatiesamenleving in het werkgebied van zorg en welzijn. Dit doel wil elke partij vanuit de eigen expertise bereiken door (toekomstige) medewerkers in de zorg en welzijn met innovatieve onderwijsconcepten op maat goed op te leiden en ook door onderzoek te doen en die kennis te delen. Natuurlijk zetten de partners ook sterk in om bij- en nascholing te organiseren voor cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers, zodat zij hun rol in ons zorglandschap goed kunnen oppakken. Want zorgen in de 21ste eeuw: dat doen we samen!

Foto: Ondertekening CAV-samenwerkingsovereenkomst.

V.l.n.r: Miluska Broekhuis (Landstede), Gertjan Veening (Zorggroep Noordwest-Veluwe), op het scherm: Victorine de Graaf (Windesheim), Terry Brouwer (Icare) en Marianne Feenstra (‘s Heeren Loo).  Niet op de foto: Karin Veltstra (Careander)

“De opgewektheid en de stabiliteit die ik zie op de locaties, vind ik bewonderswaardig.” 

Sinds mijn komst ben ik op verschillende woon- en dagactiviteitenlocaties geweest.
Wat mij direct opviel is hoe goed alles is geregeld voor de cliënten. 

De begeleiders gaan heel goed om met de cliënten en de locaties zijn geordend en netjes. Dan zie je dat Careander echt drijft op de passie van mensen. Daarnaast is het indrukwekkend om te zien wat voor creatieve producten er allemaal gemaakt worden en vaak nog duurzaam ook. We mogen echt trots zijn op onze mooie locaties en leuke cliënten. 

Als interim bestuurder wil ik alles zo goed mogelijk overdragen aan de toekomstige bestuurder. Een heldere Strategische Koers met duidelijke doelen is één van mijn ambities. Om de Strategische Koers te concretiseren, kijken we onder anderen naar de vijf kanslijnen voortkomend uit het Zorgakkoord 2022. Het Zorgakkoord is gesloten door Zorgverzekeraars Nederland en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland met een looptijd van 5 jaar. Daarnaast wordt er gekeken naar de input vanuit de organisatie. In januari 2023 willen we de Strategische Koers aangescherpt hebben met concrete doelen aan de hand van de vijf kanslijnen en de input vanuit de organisatie. 

Een tweede ambitie die ik heb, is helderheid geven rondom zelforganisatie. Stap één is om expliciete taakomschrijvingen van de teams op papier te zetten. Wat zijn jouw taken? Wat wordt er van jou verwacht en welke doelen willen we met zijn allen behalen? Daarbij is het van belang om te kijken of het ook realistisch is dat een team die taken uitvoert. In februari 2023 willen we een duidelijke structuur hebben.  

Tot slot is het voor ons belangrijk om een gerichte doelgroepskeuze te maken. Er zijn in de gehandicaptenzorg heel veel verschillende doelgroepen en geen cliënt is hetzelfde. Ook is er sprake van een groeiende zorgvraag zowel in het aantal cliënten als in de complexiteit van hun zorg- en ondersteuningsbehoeften. Om goede huisvesting en cliëntgerichte zorg aan te kunnen blijven bieden, is het belangrijk dat we een doelgroepskeuze maken. Welke doelgroep heeft het meeste baat bij de kracht van Careander. 

De afgelopen jaren heerst er veel onrust in de wereld, waarbij corona een belangrijk rol speelt. Om dan te zien hoe opgewekt en toegewijd iedereen is die ik ontmoet op de locaties en de stabiliteit die wordt gewaarborgd voor de cliënten, vind ik echt bewonderingswaardig.

Karin Velstra
Raad van Bestuur a.i.

 

Maandag 3 oktober 2022 kwamen diverse organisaties bijeen in het Huis van de Stad om de intentieverklaring Krachtig Kleurrijk Harderwijk te ondertekenen. Eline de Craen, strategisch manager Expertise & Behandeling tekende namens Careander. Vanuit de gemeente Harderwijk zorgde wethouder Martijn Pijnenburg voor de ondertekening.

“De visie van Careander is dat ieder mens uniek en geliefd is door God. Dat sluit goed aan bij de intentieverklaring Krachtig Kleurrijk Harderwijk 2022-2026, waarbij een inclusieve samenleving in Harderwijk centraal staat”, vertelt Eline de Craen, strategisch manager Expertise & Behandeling bij Careander. “Met de ondertekening van het convenant willen we helpen bouwen aan een inclusieve Harderwijkse samenleving”.

Consulent van Careander en ambassadeur van Krachtig Kleurrijk Harderwijk, Wendy van Werven, was ook aanwezig tijdens de bijeenkomst. Wendy zet zich samen met collega Anneke Bolhuis in voor een diverse samenleving. “We vinden het bij Careander belangrijk dat iedereen welkom is. Hier willen we ons dan ook volledig voor inzetten”, vertelt Wendy van Werven. “Het is daarbij belangrijk dat we weten wat er zowel in de samenleving als binnen Careander leeft. Samen met Anneke Bolhuis heb ik de training Ambassadeur Diversiteit & Inclusie gevolgd. Het doel hierbij was om dit thema meer te verankeren in de organisatie. Vragen die hierbij een belangrijke rol spelen zijn: wat kan er anders omtrent diversiteit en inclusie en hoe kunnen wij dit in de organisatie waarborgen?” vervolgt Wendy.

Binnenkort worden de ambassadeurs samen met de leidinggevenden uitgenodigd om samen te kijken naar het vraagstuk rondom diversiteit en inclusiviteit binnen de organisaties. Krachtig Kleurrijk Harderwijk is een duurzaam project waar we ons als Careander voor willen inzetten.

In verband met het vertrek van Bert Brouwer is de Raad van Toezicht op zoek gegaan naar een interim bestuurder die na de zomer het stokje van Bert over kan nemen. Samen met leden van de RvT en het MT zijn gesprekken gevoerd met kandidaten en ook de Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraden zijn bij het proces betrokken.

De Raad van Toezicht  is verheugd mee te delen dat Karin Veltstra is gestart als interim bestuurder van Careander. Karin is een ervaren zorgbestuurder en neemt veel ervaring uit andere zorgorganisaties mee. Daarover zal Karin op een later moment meer vertellen.

Wij kijken uit naar de samenwerking en wensen Karin heel veel succes en werkplezier bij Careander.

Dit voorjaar heb ik de Raad van toezicht laten weten afscheid te willen nemen als bestuurder van Careander. We hebben hierover meerdere gesprekken gevoerd en zijn tot de afspraak gekomen dat ik aanblijf tot 1 september aanstaande.

Dit jaar is mijn 7e jaar als bestuurder. In de eerste vier jaar hebben we veel kunnen bouwen. Daarop volgden twee jaren die in het teken stonden van de coronapandemie.

Nu komt Careander weer in een nieuwe fase, met nieuwe uitdagingen. De recent vastgestelde strategische koers is daarin leidend. Ik meen dat het goed is als Careander in deze nieuwe fase geleid wordt door een nieuw gezicht. Iemand die past bij de nieuwe uitdagingen en ambities waar de organisatie voor staat.

Tot 1 september aanstaande blijf ik me uiteraard volledig inzetten voor Careander. Ook denk ik na over mijn toekomst ná deze periode.

De Raad van toezicht van Careander beraadt zich op de vraag hoe het bestuur van de organisatie vanaf 1 september a.s. wordt ingevuld. Hierover wordt u geïnformeerd zodra er meer duidelijk is.

In de afgelopen jaren heb ik mijn werk met veel overtuiging en plezier gedaan. De samenwerking met collega’s, cliënten, Ondernemingsraad, Cliëntenraad en tal van externe partijen heb ik zeer gewaardeerd. Careander is een bijzondere organisatie waar belangrijk werk wordt gedaan. Ik blijf me daarmee zeer verbonden voelen.

Voor nu groet ik u heel hartelijk.

Met vriendelijke groet,

Bert Brouwer,
Bestuurder Careander