In verband met het vertrek van Bert Brouwer is de Raad van Toezicht op zoek gegaan naar een interim bestuurder die na de zomer het stokje van Bert over kan nemen. Samen met leden van de RvT en het MT zijn gesprekken gevoerd met kandidaten en ook de Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraden zijn bij het proces betrokken.

De Raad van Toezicht  is verheugd mee te delen dat Karin Veltstra is gestart als interim bestuurder van Careander. Karin is een ervaren zorgbestuurder en neemt veel ervaring uit andere zorgorganisaties mee. Daarover zal Karin op een later moment meer vertellen.

Wij kijken uit naar de samenwerking en wensen Karin heel veel succes en werkplezier bij Careander.

Dit voorjaar heb ik de Raad van toezicht laten weten afscheid te willen nemen als bestuurder van Careander. We hebben hierover meerdere gesprekken gevoerd en zijn tot de afspraak gekomen dat ik aanblijf tot 1 september aanstaande.

Dit jaar is mijn 7e jaar als bestuurder. In de eerste vier jaar hebben we veel kunnen bouwen. Daarop volgden twee jaren die in het teken stonden van de coronapandemie.

Nu komt Careander weer in een nieuwe fase, met nieuwe uitdagingen. De recent vastgestelde strategische koers is daarin leidend. Ik meen dat het goed is als Careander in deze nieuwe fase geleid wordt door een nieuw gezicht. Iemand die past bij de nieuwe uitdagingen en ambities waar de organisatie voor staat.

Tot 1 september aanstaande blijf ik me uiteraard volledig inzetten voor Careander. Ook denk ik na over mijn toekomst ná deze periode.

De Raad van toezicht van Careander beraadt zich op de vraag hoe het bestuur van de organisatie vanaf 1 september a.s. wordt ingevuld. Hierover wordt u geïnformeerd zodra er meer duidelijk is.

In de afgelopen jaren heb ik mijn werk met veel overtuiging en plezier gedaan. De samenwerking met collega’s, cliënten, Ondernemingsraad, Cliëntenraad en tal van externe partijen heb ik zeer gewaardeerd. Careander is een bijzondere organisatie waar belangrijk werk wordt gedaan. Ik blijf me daarmee zeer verbonden voelen.

Voor nu groet ik u heel hartelijk.

Met vriendelijke groet,

Bert Brouwer,
Bestuurder Careander