Op 6 januari is de landelijke vaccinatiecampagne tegen corona gestart. De komende tijd krijgt iedereen een uitnodiging in de brievenbus om zich te laten vaccineren. Als veel mensen zich laten vaccineren, kan het virus zich niet meer goed verspreiden en mogen we hopelijk weer meer. Vaccinatie is daarmee de belangrijkste stap om terug te keren naar een leven met meer vrijheid en meer persoonlijk contact.

Iedereen is vrij in zijn of haar keuze om zich wel of niet te laten vaccineren. Het is belangrijk om deze keuze te baseren op betrouwbare informatie. Voor de cliënten die wij begeleiden, is het niet altijd eenvoudig om een weg te vinden in de veelheid van informatie en meningen over de vaccinatie. Daarom doe ik aan hen in bijgaande video de oproep om over de vaccinatie te praten met mensen die belangrijk voor ze zijn. Dit kan bijvoorbeeld een ouder of een ander familielid zijn en daarnaast ook de persoonlijk begeleider. Ook bij het onderwerp vaccinatie vinden we het belangrijk om te werken vanuit de driehoek.

Ik hoop dat we met elkaar goede gesprekken kunnen voeren over de vaccinatie en dat we daarmee cliënten kunnen ondersteunen.

Met vriendelijke groet,

Bert Brouwer, bestuurder