Kwaliteit van zorg

De kern van de visie van Careander is dat wij ieder mens beschouwen als door God geliefd. Ieder mens heeft unieke talenten en ambities die hij of zij kan inzetten en ontwikkelen.

Als we het over kwaliteit van zorg  hebben, staat de mens voorop!  Careander is ondersteunend. Om dit te kunnen waarmaken, is het belangrijk dat we de cliënt, zijn levensverhaal en de belangrijke personen en wensen in zijn leven kennen. De samenwerking in de driehoek cliënt – verwant – professional is de basis voor onze ondersteuning. De wensen en behoeften van de cliënten zijn in samenspraak met de verwanten uitgangspunt om de ondersteuning invulling te geven.

Samen in gesprek

Om dit op de juiste wijze vast te leggen, gaan we samen in gesprek. Dit doen we onderzoekend en in dialoog.  Samen maken we afspraken over de gewenste ondersteuning. Alle afspraken leggen we vast in  ‘Ons Dossier’, het individuele ondersteuningsplan van de cliënt. Door samen de dialoog te voeren en te borgen in ‘Ons Dossier’ zorgen we ervoor dat we beloven wat we doen en doen wat we beloven.

Luisteren naar onze cliënten

Dit vind ik ervan!

Careander gebruikt vanaf het najaar 2020 de methode “Dit vind ik ervan’ om samen in dialoog te gaan over de ervaringen van cliënten: Wat is belangrijk voor je? Hoe tevreden ben je daarover ? Wat wil je veranderen? Wat vind je van de ondersteuning? Met die ervaringen weten we wat er voor jou toe doet en kunnen we nog beter zorg op maat bieden.

Waardering

Cliënten en verwanten waarderen Careander met een 8.3 op de Zorgkaart Nederland. Een waardering waar we trots op zijn! Het geeft duidelijk de tevredenheid weer van onze cliënten en hun netwerk.

Veiligheid

Zowel cliënten als medewerkers moeten zich veilig voelen om te leven, wonen en werken. Het gaat om zowel  goede en veilige zorg en ondersteuning als een veilige omgeving waarin iemand woont of werkt. Door een open en veilig meldklimaat kan je leren en verbeteren waar nodig.

Medewerkers  

Medewerkers zijn de professionals in de organisatie. De focus ligt op leren en ontwikkelen, je leven lang. Daarom investeert Careander jaarlijks in het leren en ontwikkelen van medewerkers. Medewerkers wordt gevraagd hun talenten optimaal te benutten.  Dit alles met het oog op het waarmaken van de cliëntbelofte.  Tweejaarlijks vindt een medewerker onderzoek plaats. Careander mag zich rekenen tot een van de beste werkgevers in de zorg.

Altijd in beweging

Careander is voortdurend in beweging om de kwaliteit van de ondersteuning te meten, te evalueren en te verbeteren waar nodig. We beschrijven welke kwaliteit we willen leveren en handelen daar ook naar. We meten vervolgens hoe we handelen en evalueren dit op gezette tijden.

Door het meten van zowel de ervaringen van cliënten, verwanten en medewerkers als ook objectieve gegevens in de organisatie,  hebben we een goed beeld wat goed gaat en waar verbeterkansen liggen.

Externe toetsing

Careander is ISO- gecertificeerd. Dit betekent dat al onze medewerkers werken volgens de kwaliteitsnormen ISO 9001:2015. Door deze certificering laten we zien dat we voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen om goede en veilige zorg te bieden. Jaarlijks wordt Careander hierop getoetst door de certificerende instantie Certificatie in de Zorg.

Kwaliteitskaders

Careander ondersteunt zowel cliënten vanuit de WLZ als uit het sociaal domein. We werken samen met  gemeentes en hebben te maken met diverse landelijke kwaliteitskaders.

In 2016 is Careander als proeftuin actief betrokken geweest bij de ontwikkelingen van het vernieuwde Landelijke Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg (WLZ). In het Landelijke Kwaliteitskader staat beschreven wat we binnen de gehandicaptenzorg verstaan onder kwaliteit.

Lees hier meer over monitoring van kwaliteit bij Careander.

Kwaliteitsrapport

Ieder jaar beschrijven we de kwaliteit en de ontwikkelingen in een kwaliteitsrapport. We bespreken het rapport met onze centrale cliëntenraad (deelraad cliënten en deelraad verwanten),  de ondernemingsraad en de Raad van Toezicht. Intern dient het rapport als reflectie en als input voor verdere ontwikkelingen. Extern verantwoorden we ons aan de Zorgkantoren  en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Kwaliteitsrapport 

Kwaliteitsrapport 2021 – Samen groeien we verder

Kwaliteitsrapport 2020 – Samen maken we het verschil

Kwaliteitsrapport Kort & Krachtig 2020 – Samen maken we het verschil

Mijn verhaal – Careander in Coronatijd

Kwaliteitsrapporten uit voorgaande jaren kunt u opvragen via info@careander.nl.

Zorgkaart Nederland

Careander wordt op Zorgkaart Nederland gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van 8,4.

Bekijk hier alle waarderingen of plaats zelf een waardering.

Contact  

Wil je meer weten over kwaliteit of heb je vragen? Laat het ons weten. We zijn bereikbaar via het algemene nummer 0341 – 46 78 20 of mail naar:  kwaliteit@careander.nl