Als we het over kwaliteit van zorg- en dienstverlening hebben, gaat het over zaken die direct voor de cliënt van belang zijn. Ervaringen van cliënten zijn dan ook een belangrijke maatstaf voor de kwaliteit, maar onze zorg- en dienstverlening moet ook veilig zijn. Voldoen aan wettelijke verplichtingen, eisen van financiers en inhoudelijke richtlijnen. Ook dat is onderdeel van het monitoren van kwaliteit.

Ervaringen van cliënten
Het ophalen en vastleggen van ervaren kwaliteit doet Careander met de methode ’Dit vind ik ervan!‘ (DVIE). In gesprek met de cliënt worden ervaringen en wensen opgehaald en vastgelegd in het elektronisch cliëntdossier. Bij het opstellen of bijstellen van het ondersteuningsplan is deze informatie een belangrijk uitgangspunt.

Ook klachten en meldingen bij de vertrouwenspersonen geven informatie over ervaren kwaliteit van zorg en dienstverlening aan cliënten en verwanten. Het zijn signalen voor Careander waar verbetering mogelijk is.

Zorg en dienstverlening
Naast de manier waarop cliënten de kwaliteit ervaren, vinden we het belangrijk dat de zorg- en dienstverlening die Careander levert goed en veilig is. Antoinette Fijen is beleidsmedewerker bij Careander ”Eén van de manieren waarop we dit volgen is de Risico Inventarisatie en Evaluatie.” vertelt Antoinette. “In een cyclus van drie jaar worden op alle locaties onder andere de onderwerpen fysieke belasting van medewerkers, bedrijfshulpverlening en brandveiligheid gecheckt en waar nodig verbeterd.”

Leren van incidenten
Een leven zonder risico’s bestaat niet, maar als een incident zich voordoet is het belangrijk om uit te zoeken waarom dit incident gebeurde en waar kunnen we leren en verbeteren. Elke medewerker heeft dan ook de verantwoordelijkheid om incidenten te melden. In het team worden vervolgens verbetermaatregelen voor de cliënt of locatie besproken.

Externe toetsing
Ook externe organisaties kijken mee. Antoinette: “Eenmaal per jaar onderzoekt Certificering in de Zorg of Careander voldoet aan de eisen en of we het kwaliteitskeurmerk nog mogen voeren. In 2022 is het keurmerk weer afgegeven. De onderzoekers gaven Careander een aantal verbeterpunten mee. Zo is onder andere het advies om ook zelf systematisch onderzoek te doen naar de kwaliteit.”

Kwaliteitsrappport
In het Kwaliteitsrapport van Careander worden jaarlijks gegevens over kwaliteit bij elkaar gebracht. In dit rapport reflecteert Careander op de kwaliteit en de ontwikkelingen. Wat zouden we doen in het afgelopen jaar? Is dat gelukt en wat zijn de voornemens voor het komend jaar?

Vanaf begin juni is het kwaliteitsrapport over 2021 beschikbaar via de website van Careander.