Waar staan wij voor?

Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Wij werken vanuit de christelijke visie dat ieder mens uniek en waardevol is. Vanuit een veilige en stimulerende omgeving helpen wij mensen het beste uit zichzelf te halen. Hierdoor kunnen zij het leven leiden dat past bij hun talenten en ambities. Careander is actief in diverse plaatsen in Gelderland.

ANBI-status

Careander is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een donateur van een ANBI mag giften aftrekken van inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Hier vindt u het officiële document ANBI.

Bestuur en beloningssysteem

De dagelijkse leiding van Careander is in handen van de raad van bestuur. De raad van toezicht houdt toezicht op het werk van de raad van bestuur.

Zowel de leden van de raad van bestuur als van de raad van toezicht ontvangen een honorering binnen de kaders van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector. De beloningen van de leden van de raad van bestuur en de raad van toezicht worden gepubliceerd in de jaarrekening.

Salariëring van directieleden, overige leidinggevenden en medewerkers geschiedt conform de CAO Gehandicaptenzorg.

Managementteam

 • Karin Veltstra –  Bestuurder a.i.
 • Eline de Craen – Strategisch manager Expertise & Behandeling en Zorg en Ondersteuning
 • Petrie Kremer – Strategisch manager Bedrijfsvoering a.i.

Raad van Toezicht

 • dhr. K.L. Stoter (Klaas) – Voorzitter
 • mw. M. van den Berg (Martine)
 • dhr. E. Fokkema (Eppie)
 • dhr. J. Telgen (Jan)
 • mw. J. Kleis (Janet)

Informatie

Specifieke beleidsinformatie over Careander als organisatie kunt u lezen op onze website. Jaarverslagen worden ook openbaar gemaakt via de website: www.jaarverslagenzorg.nl

 

Gegevens Careander:

 • Postadres: Postbus 60, 3840 AB Harderwijk
 • Bezoekadres: Westeinde 27A, 3844 DD Harderwijk
 • Telefoonnummer: 0341-46 78 20
 • Mail: info@careander.nl
 • Website: www.careander.nl 
 • KvKnummer: 41 03 52 12 Harderwijk
 • RSIN-nummer: 00 61 25 712