Een kijkje in de keuken van de afdeling Expertise & Behandeling

 

door Eline de Craen, manager Expertise & behandeling

Wat leuk dat ik u meer mag vertellen over de afdeling Expertise & Behandeling! Bijna de jongste afdeling binnen Careander, ondanks dat er medewerkers werken die al jaren in dienst zijn. Hoe kan dat? zult u zich misschien afvragen. En wie zijn dat eigenlijk?

De afdeling Expertise & Behandeling bestaat uit vier vakgroepen, te weten therapeuten, consulenten, specialisten en orthopedagogen. De vakgroepen werken intensief samen om hun kennis en expertise uit te kunnen dragen naar de cliënten, verwanten en medewerkers van Careander. Ieder mens is uniek en heeft unieke talenten gekregen. De ontwikkeling van de talenten van onze cliënten staat centraal, door mogelijkheden te leren kennen, te waarderen en te gebruiken. Zo streven zij samen met de cliënt, verwant en de begeleider naar het hoogst haalbare. Hierbij is elke stap naar groei er één. Er wordt gezocht naar soms onverwachte mogelijkheden.

De orthopedagoog voert de regie over de behandelingen en kan besluiten om bijvoorbeeld een therapie in te zetten. Dit gebeurt in overleg met de cliënt of verwant en de persoonlijk begeleider. De cliënt heeft hiermee een vaste orthopedagoog die de cliënt kent, weet wat er nodig is en het overzicht en de regie heeft.

Tot 1 oktober 2019 vielen deze medewerkers onder verschillende lijnmanagers. Vanuit de wens om te professionaliseren is hier een aparte afdeling van gemaakt. Dit geeft een bundeling van krachten, meer verbondenheid en samenwerking onderling. Hierdoor krijgt de cliënt makkelijker toegang tot de beste ondersteuning. Er wordt hard gewerkt aan het positioneren van de afdeling. Denkt u hierbij aan het uitwerken van vraagstukken als financiering, maar ook vindbaarheid. Inmiddels zijn er wat betreft de vindbaarheid, in samenwerking met de afdeling communicatie, mooie resultaten geboekt. De disciplines zijn te vinden op de website en hebben een Facebookpagina.

Samen met de collega’s werken we met veel plezier aan deze ontwikkeling, zodat we steeds beter aan kunnen sluiten bij de behoeften van de cliënt.

Eline de Craen, Manager Expertise & Behandeling