Het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om zich heen. Gisteren hoorden we dat Nederland vanaf vandaag tot ten minste dinsdag 19 januari in lockdown gaat. Wat heeft dat voor gevolgen bij Careander? 

Careander volgt het beleid zoals dat is vastgesteld door de overheid. Dit verwachten we ook van alle medewerkers. Binnen de ruimte van dit beleid houden we het welzijn van de cliënten altijd voor ogen. Het organisatiecrisisteam geeft kaders mee voor de toepassing van de regels. Daarnaast bekijken we per locatie en per cliënt wat nodig en verstandig is. Dit vraagt om maatwerk en duidelijke afspraken met cliënten en verwanten. Als er aanleiding is voor extra maatregelen op een locatie, dan beslist de teammanager hierover in overleg met het lokale crisisteam.

Hieronder kunt u de gevolgen lezen van het overheidsbeleid voor Careander. Aanpassingen hierop zijn mogelijk als daar een aanleiding voor is.

Alle maatregelen hebben weer veel invloed op iedereen. Maar samen komen we hier doorheen! Laten we elkaar helpen en ondersteunen waar dat nodig is.

Winkels

De winkels Net effe anders, Piekado en Bij Cadootje sluiten per 15 december voor publiek. De bijbehorende ateliers kunnen nog steeds gebruikt worden voor dagactiviteiten. De horeca blijft gesloten, het is wel mogelijk bestellingen te laten afhalen.

Werk en Dagactiviteiten

Careander heeft besloten de locaties voor werk en dagactiviteiten open te houden. Tijdens de sluiting van deze locaties in het voorjaar hebben we gezien hoe ingrijpend dit was. We kiezen voor het welzijn van cliënten. Dit sluit ook aan bij de uitzonderingspositie die de overheid geeft aan kwetsbare mensen. Verder blijkt uit de ervaringen van de afgelopen tijd dat de genomen maatregelen goed werken.

Woonlocaties

Vanwege de nieuwe maatregelen kunnen cliënten per dag op hun appartement maximaal 2 bezoekers ontvangen. Op 24, 25 en 26 december mogen er 3 bezoekers komen. Er zijn ook enkele locaties waar gezien de vierkante meters, maar 2 bezoekers ontvangen kunnen worden. Voor buiten geldt een groepsgrootte van maximaal 2 personen. De bewoners op een woonlocatie worden gezien als één huishouden. Voor hen geldt dat ze samen buiten kunnen zijn met meer dan 2 personen. Voor activiteiten van bewoners buiten de locatie kijken we samen met de cliënt, verwant en persoonlijk begeleider wat het beste is voor de cliënt binnen de geldende beperkingen.

Kind & Jeugd

De Schutse blijft open, dit valt namelijk onder zorg en niet onder onderwijs. Voor de Kinderopvang Plus en de begeleiding op school geldt dat we het overheidsbeleid volgen. We bieden de ondersteuning die mogelijk is. Dit is maatwerk, in overleg met de kinderopvang en het speciaal onderwijs. Voor de gezins- en opvoedondersteuning geldt ook maatwerk. Per situatie wordt bekeken of begeleiders een gezin thuis bezoeken of dat een andere vorm van begeleiding mogelijk is.

Ambulante ondersteuning volwassenen

Voor de ambulante ondersteuning geldt dat per situatie wordt bekeken of begeleiders mensen thuis bezoeken of dat de begeleiding online of telefonisch aangeboden wordt.

 Communicatie

Om cliënten in eenvoudige taal te kunnen informeren zijn de volgende materialen beschikbaar:

  • De toespraak van minister-president Rutte in eenvoudige taal
  • De maatregelen in een kort overzicht
  • De maatregelen in plaatjes, met een korte toelichting in tekst en een bijbehorende video

Klik hier voor meer informatie over deze materialen.