Careander focust zich op het leveren van goede zorg. Hierbij is het vervoer van cliënten naar dagbesteding of -behandeling belangrijk. Een cliënt begint en eindigt de dag in de (rolstoel)bus of hij of zij fietst, loopt of gaat met het openbaar vervoer naar zijn of haar werk. Careander is verantwoordelijk voor het organiseren van het cliëntenvervoer. Daar waar het beter kan, gaan we aan de slag. 

In het voorjaar is er binnen Careander een projectgroep Vervoer gestart. Het doel van deze projectgroep is om het cliëntenvervoer naar dagbehandeling of dagbesteding op orde te brengen. Cliëntenvervoer moet goed aansluiten bij de behoefte en zorgvraag van een cliënt. Tegelijkertijd is het streven om het vervoer zo efficiënt mogelijk te organiseren.    

De projectgroep is ervan op de hoogte dat de dagelijkse vervoersproblematiek op sommige locaties van Careander groot is. Er zijn cliënten die helaas last hebben van hinder en spanning rondom het vervoer. Vaker dan we met zijn allen zouden willen, staat er een andere chauffeur op de stoep. Of een chauffeur komt te laat en communiceert hier niet direct over. Dit terwijl voor cliënten (en alle andere betrokkenen) regelmaat en stabiliteit zo belangrijk is.  

De projectgroep kan niet direct een oplossing bieden voor de problemen die er zijn, maar werkt aan een goede basis. Hierdoor wordt op termijn het cliëntenvervoer steeds beter georganiseerd. Zo werkt de projectgroep bijvoorbeeld aan nieuwe afspraken met de vervoerder Noot en het beter benutten van de mogelijkheden die er zijn in de samenwerking. Ook worden verschillende scenario’s uitgedacht: kunnen we bijvoorbeeld een (groter) gedeelte van het vervoer beter zelf oppakken of zijn er lokale partijen waarmee graag samengewerkt wordt? Daarnaast werkt de projectgroep aan een betere registratie. 

Een goede basis begint met een duidelijke visie op cliëntenvervoer en het invullen van onze gezamenlijke eisen en wensen. De cliënt en zijn of haar zorgvraag staat hierbij voorop. Ook wordt er rekening gehouden met de verschillende cliëntendoelgroepen, dagbestedingslocaties en woonsituaties.   

 Bij Careander willen wij, als het mogelijk is, graag de zelfstandigheid van elke cliënt stimuleren. Een mooi voorbeeld daarvan is Jan Jaap die elke dag op zijn fiets naar zijn werk gaat. Cliëntenvervoer gaat dus niet alleen om de rit in een (rolstoel)bus, maar ook om de zelfstandige fietstocht, gezamenlijke wandeling of rit in het openbaar vervoer.