Op 22 december 2020 is Careander gestart met een online nieuwsbrief voor verwanten. Met hierin achtergrondinformatie, nieuws, ontwikkelingen en verhalen. Bestuurder Bert Brouwer licht toe.

Careander is in 1967 ontstaan als initiatief van ouders met een kind met een verstandelijke beperking. Vanaf de start zijn ouders en andere verwanten door de jaren heen intensief betrokken gebleven. In de eerste plaats bij hun eigen kind, broer of zus, maar ook bij Careander als organisatie. Die betrokkenheid zien we terug op veel manieren. Een voorbeeld daarvan zijn de gesprekken in de ‘driehoek’ van cliënt, verwant en begeleider. Je ziet het ook in deelname aan verwantenraden, vrijwilliger, enzovoorts.

We zijn blij met uw betrokkenheid. We werken er graag aan om deze zo te houden en te versterken. Daardoor kunnen wij meer betekenen voor cliënten. En dat is wat wij graag willen. Daarom zijn we begonnen met deze digitale nieuwsbrief. Deze zal vanaf nu tweemaandelijks verschijnen en daarmee het magazine ‘Contact’ vervangen. Als er dringende informatie te delen is, zal de nieuwsbrief vaker verschijnen of krijgt u ‘Serviceberichten’ met korte mededelingen van ons. Ik hoop van harte dat deze nieuwe communicatiemiddelen bijdragen aan de band tussen u en ons.

Ik wens u veel leesplezier en groet u hartelijk.

Bert Brouwer, Bestuurder Careander