Careander start in 2019 met een ‘Cliënt- en Verwanten Portaal’. Hiermee krijgen cliënten en wettelijk vertegenwoordigers rechtstreeks toegang tot het digitale cliëntdossier. Via het portaal is inzage mogelijk in gegevens als  doelen, afspraken, rapportages en de agenda. Inloggen kan vanaf de eigen computer, tablet of telefoon.

Het portaal maakt het eenvoudiger om als cliënt, verwant en medewerker samen te werken om de cliënt zo goed mogelijk te ondersteunen. De ontwikkeling van het portaal past in de visie van Careander waarin transparantie, samen werken en de ontwikkeling van de cliënt prioriteit krijgt.

De afgelopen maanden is er met een klankbordgroep van cliënten, verwanten en begeleiders geïnventariseerd welke wensen en vragen er leven. Samen met de klankbordgroep is er een keus gemaakt voor een passend portaal. Careander gaat hiervoor samenwerken met de leveranciers Care Connections en Quli.

In januari 2019 start Careander eerst een pilot met een kleine groep van cliënten, verwanten en begeleiders. In de tweede helft van 2019 zal iedereen binnen Careander het portaal kunnen gebruiken.

Terug naar het overzicht