Careander werkt aan het versterken van de basis van de organisatie. Om dat te bereiken worden diverse projecten uitgevoerd. De cliënten van Careander moeten  kunnen rekenen op betrokken, professionele en persoonsgerichte ondersteuning. Zo werken we samen aan een goed leven voor de cliënt. De projecten die we doen om de basis te versterken, zijn daarop gericht. Het programma ’De Basis versterken” loopt van 2019 tot maart 2022 en werkt aan het realiseren van de visie van Careander. Door het op orde brengen van de basis, kunnen we ook in de toekomst goede zorg blijven bieden.

Programmamanager Mathilde van Marle: “Alle cliënten hebben recht op dezelfde goede ondersteuning, op maat ingezet. Ook als je vaste begeleider afwezig is, moet je als cliënt erop kunnen vertrouwen dat we onze beloftes waarmaken. Daarbij helpt een helder en eenduidig plan (Mijn Plan) en een goede verslaglegging in de rapportages. Wat ook bijdraagt is het werken in een voortdurende cyclus. Deze bestaat uit gegevens verzamelen, de werkelijke vraag van de cliënt achterhalen, van daaruit doelen en passende acties vaststellen en dit steeds evalueren en bijstellen. Hierbij is het belangrijk om goed naar de cliënt te kijken, hem of haar echt te zien en naar hem of haar te luisteren. Vanuit daar kom je samen in beweging. Ook beperken wij de cliënt niet in zijn vrijheid, tenzij het niet anders kan. Steeds stellen we de vraag: Doen we het juiste, is het verantwoord of zijn er alternatieven?.”

Programma

Het programma De Basis Versterken komt voort uit de huidige strategische koers die loopt tot en met 2021. Eén van de onderdelen uit het programma dat al is gerealiseerd is ‘Ons Portaal’. Cliënten en verwanten kunnen hiermee direct toegang krijgen tot onderdelen van Ons Dossier. Denk hierbij aan rapportages, agenda-afspraken en plannen. Heeft u nog geen toegang of wilt u meer informatie? Op de pagina ‘Ons Portaal’ op de website leest u er alles over. Dit jaar worden begeleiders getraind in gesprekstechnieken en methodisch cyclisch werken. Ook is er in de training aandacht voor de mogelijkheden om vrijheidsbeperking voor de cliënt, in welke vorm dan ook, te vermijden of zo kort mogelijk te houden.

Meer weten over het programma de Basis Versterken? Kijk deze video!