Careander over Grenzen

Careander over grenzen is…

  • een stichting die is opgericht om projecten voor mensen met een verstandelijke beperking in Oost-Europa te ondersteunen; 
  • een aparte stichting met eigen statuten. De leden van Careander over Grenzen werken bij Careander;
  • in de mogelijkheid om gebruik te maken van de deskundigheid en de verschillende faciliteiten van Careander.

Het ontstaan van Careander over Grenzen…

In 2003 nam een groep medewerkers van Careander (toen nog Welzijnszorg) het initiatief om deze stichting op te richten. Hiervoor waren de volgende redenen:

  • In Nederland staat de zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking op een hoog peil. In veel andere landen, waaronder Oost-Europa helaas niet; 
  • Een professionele organisatie als Careander heeft veel deskundigheid in huis. Deze kunnen en moeten we breder inzetten. Dit heeft voor onze organisatie ook een meerwaarde;
  • Er was en is een breed draagvlak binnen Careander om dit initiatief te ondersteunen.

In 2004 is de stichting formeel opgericht en door de belastingdienst erkend als goede-doelen-stichting!

Maini Dibace

In 2004 is Careander over Grenzen in contact gekomen met stichting Maini Dibace in Tirgu Mures.Dit is een middelgrote stad in Roemenië. De Stichting Maini Dibace beheert een klein dagactiviteitencentrum voor mensen met een verstandelijke beperking.

Hoe ondersteunen wij?

  • We kiezen voor duurzame samenwerking. We blijven de komende jaren dit project ondersteunen; 
  • We bieden ondersteuning op basis van de hulpvragen; 
  • Naast geld bieden we ook kennis en deskundigheiduitwisseling; 
  • We gaan op werkbezoek en hebben contact via mail en telefoon.

Graag willen wij Maini Dibace blijven ondersteunen!

Giften zijn altijd welkom en kunnen worden gestort op rekening NL08RABO0102446849 ten name van Careander over Grenzen te Harderwijk. 

De ANBI gegevens van Careander over Grenzen: Klik hier