Indicatie

Voor de zorg en dienstverlening die Careander biedt, is altijd een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of een afspraak met de gemeente waar de cliënt woont.

Eigen bijdrage

Er kan een eigen bijdrage worden gevraagd voor de ondersteuning die door Careander geboden wordt.

De eigen bijdrage is afhankelijk van leeftijd, inkomen en het eigen vermogen van cliënt of partner. Het CAK int de bijdrage.

Soms is het mogelijk om de zorg in de vorm van een Persoonsgebonden budget (PGB) aan te vragen. 

Meer informatie kun je vinden op deze website.

Aanvullende kosten

Naast ondersteuning die je ontvangt vanuit jouw indicatie, zijn er sommige diensten waar je extra voor moet betalen.

Deze kosten staan in de volgende brochures:

 Wie betaalt wat?

Aanpassingen tarieven 2017

 

Financiële informatie

Jaarrekening Careander 2016