BLOG – Ina Nieland 

Saskia heeft moeilijk verstaanbaar gedrag.

Hoe gaat Careander hiermee om?  

Eerder artikel 

In een vorige nieuwsbrief (klik hier) schreef ik over Joris en of hij nog bij Careander kon blijven wonen.  Ik schreef daar onder andere wat Careander wil en kan bieden aan complexe zorg. Met handige technische hulpmiddelen, met extra steun en scholing voor medewerkers, met samenwerking van familie en vrijwilligers en met het anders verdelen en uitgeven van budgetten. Er zit echter wel een grens aan. Careander heeft niet de expertise voor de grootste complexiteit, wij zijn qua huisvesting niet ingericht voor alle facetten van zorg en ondersteuning, onze techniek reikt niet tot over grenzen. Daarbij zijn de woon- en werklocaties gesitueerd midden in de woonwijken. Jazeker gaat Careander de vraag van de toekomst aan, maar Careander vraagt ook hulp en begrip als de grenzen bereikt zijn. Deze keer gaat het over een andere situatie, het gaat hier over Saskia.  

Saskia is 23 jaar en woont op een woonlocatie van Careander. Zij houdt van knutselen en kleuren en gaat graag naar haar werk op de dagbestedingslocatie. Ze is heel erg secuur en doet haar werk erg goed, zo lang ze maar in een rustige hoek van de locatie mag zitten. Het bedrijf waarvoor de dagbestedingslocatie werkt geeft altijd complimenten, vooral over het werk van Saskia. 

De laatste tijd heeft Saskia het moeilijk. Niemand weet wat er aan de hand is en zelf kan ze het niet uitleggen. Saskia kan dan ineens, net als Joris in het vorige verhaal, heel erg boos worden. Zo maar uit het niets of als ze te veel prikkels krijgt. En als Saskia boos wordt, nou berg je dan maar! Ze vloekt en schreeuwt maar kan ook slaan en schoppen. Iedereen gaat voor haar aan de kant. Saskia vertoont probleemgedrag of, zoals wij liever zeggen, moeilijk verstaanbaar gedrag. 

Begeleiders 

Begeleiders staan voor een uitdaging. Zij willen Saskia graag goed begeleiden maar hebben ook te maken met andere bewoners. Dat geeft spanning. Ook is het onverwachte en onvoorspelbare in het gedrag van Saskia moeilijk. Ook voor hen. Persoonlijk begeleider Heidi heeft regelmatig een klap van Saskia gehad en de schrik zit er logischerwijs goed in. Toch heeft Heidi door haar kennis en ervaring Saskia altijd goed kunnen begeleiden. De laatste tijd weet ze het echter niet meer: het wordt te complex. Heidi voert een gesprek met het team en ook de teammanager wordt betrokken. Er wordt extra scholing (agressietraining) ingezet en ook worden medewerkers van een andere organisatie betrokken om te ondersteunen in de zorg en ondersteuning.  

Volgende stap 

Nu de zorgvraag complexer wordt besluit de teammanager om specialistische hulp in te zetten. Samen met het team wordt een aanvraag ingediend bij het CCE: Centrum voor consultatie en expertise. Samen wordt er gekeken naar mogelijkheden en naar nieuw perspectief. Zoals de context rond het gedrag van Saskia en hoe zij het beste begeleid kan worden. 

Ouders  

De ouders van Saskia worden betrokken bij de inzet van het CCE-traject. Ook zij krijgen handvatten. Vanwege de privacy mag er niks worden verteld aan de ouders van de andere bewoners. Dit is best lastig, want ook zij hebben vragen of hebben soms last van de agressie. De persoonlijk begeleider of de teammanager mag wel aangeven dat er hulp wordt ingeschakeld, dat er zeker ook wordt gekeken naar de veiligheid en de zorg voor de andere bewoners maar over de inhoud van het CCE-traject wordt niet gesproken. 

Hoe het nu gaat met Saskia? 

Het gaat op en neer met Saskia. Soms gaat het goed en soms vertoont ze weer agressie. Wat wel is veranderd is dat de begeleiders haar beter en eenduidig kunnen begeleiden: dat geeft rust binnen het team en voor de andere bewoners. Voor Saskia is inmiddels een hogere indicatie aangevraagd waardoor zij beter kan gaan verhuizen naar een andere organisatie waar ze haar wel de juiste woonvorm en specialistische begeleiding kunnen bieden. Totdat Saskia ergens anders terecht kan, blijft Careander zich inzetten voor professionele ondersteuning.  

 Voor meer informatie over een CCE-traject: Samen zoeken naar nieuw perspectief | CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise)