“De opgewektheid en de stabiliteit die ik zie op de locaties, vind ik bewonderswaardig.” 

Sinds mijn komst ben ik op verschillende woon- en dagactiviteitenlocaties geweest.
Wat mij direct opviel is hoe goed alles is geregeld voor de cliënten. 

De begeleiders gaan heel goed om met de cliënten en de locaties zijn geordend en netjes. Dan zie je dat Careander echt drijft op de passie van mensen. Daarnaast is het indrukwekkend om te zien wat voor creatieve producten er allemaal gemaakt worden en vaak nog duurzaam ook. We mogen echt trots zijn op onze mooie locaties en leuke cliënten. 

Als interim bestuurder wil ik alles zo goed mogelijk overdragen aan de toekomstige bestuurder. Een heldere Strategische Koers met duidelijke doelen is één van mijn ambities. Om de Strategische Koers te concretiseren, kijken we onder anderen naar de vijf kanslijnen voortkomend uit het Zorgakkoord 2022. Het Zorgakkoord is gesloten door Zorgverzekeraars Nederland en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland met een looptijd van 5 jaar. Daarnaast wordt er gekeken naar de input vanuit de organisatie. In januari 2023 willen we de Strategische Koers aangescherpt hebben met concrete doelen aan de hand van de vijf kanslijnen en de input vanuit de organisatie. 

Een tweede ambitie die ik heb, is helderheid geven rondom zelforganisatie. Stap één is om expliciete taakomschrijvingen van de teams op papier te zetten. Wat zijn jouw taken? Wat wordt er van jou verwacht en welke doelen willen we met zijn allen behalen? Daarbij is het van belang om te kijken of het ook realistisch is dat een team die taken uitvoert. In februari 2023 willen we een duidelijke structuur hebben.  

Tot slot is het voor ons belangrijk om een gerichte doelgroepskeuze te maken. Er zijn in de gehandicaptenzorg heel veel verschillende doelgroepen en geen cliënt is hetzelfde. Ook is er sprake van een groeiende zorgvraag zowel in het aantal cliënten als in de complexiteit van hun zorg- en ondersteuningsbehoeften. Om goede huisvesting en cliëntgerichte zorg aan te kunnen blijven bieden, is het belangrijk dat we een doelgroepskeuze maken. Welke doelgroep heeft het meeste baat bij de kracht van Careander. 

De afgelopen jaren heerst er veel onrust in de wereld, waarbij corona een belangrijk rol speelt. Om dan te zien hoe opgewekt en toegewijd iedereen is die ik ontmoet op de locaties en de stabiliteit die wordt gewaarborgd voor de cliënten, vind ik echt bewonderingswaardig.

Karin Velstra
Raad van Bestuur a.i.

 

Maandag 3 oktober 2022 kwamen diverse organisaties bijeen in het Huis van de Stad om de intentieverklaring Krachtig Kleurrijk Harderwijk te ondertekenen. Eline de Craen, strategisch manager Expertise & Behandeling tekende namens Careander. Vanuit de gemeente Harderwijk zorgde wethouder Martijn Pijnenburg voor de ondertekening.

“De visie van Careander is dat ieder mens uniek en geliefd is door God. Dat sluit goed aan bij de intentieverklaring Krachtig Kleurrijk Harderwijk 2022-2026, waarbij een inclusieve samenleving in Harderwijk centraal staat”, vertelt Eline de Craen, strategisch manager Expertise & Behandeling bij Careander. “Met de ondertekening van het convenant willen we helpen bouwen aan een inclusieve Harderwijkse samenleving”.

Consulent van Careander en ambassadeur van Krachtig Kleurrijk Harderwijk, Wendy van Werven, was ook aanwezig tijdens de bijeenkomst. Wendy zet zich samen met collega Anneke Bolhuis in voor een diverse samenleving. “We vinden het bij Careander belangrijk dat iedereen welkom is. Hier willen we ons dan ook volledig voor inzetten”, vertelt Wendy van Werven. “Het is daarbij belangrijk dat we weten wat er zowel in de samenleving als binnen Careander leeft. Samen met Anneke Bolhuis heb ik de training Ambassadeur Diversiteit & Inclusie gevolgd. Het doel hierbij was om dit thema meer te verankeren in de organisatie. Vragen die hierbij een belangrijke rol spelen zijn: wat kan er anders omtrent diversiteit en inclusie en hoe kunnen wij dit in de organisatie waarborgen?” vervolgt Wendy.

Binnenkort worden de ambassadeurs samen met de leidinggevenden uitgenodigd om samen te kijken naar het vraagstuk rondom diversiteit en inclusiviteit binnen de organisaties. Krachtig Kleurrijk Harderwijk is een duurzaam project waar we ons als Careander voor willen inzetten.

”Hartelijk dank voor het vertrouwen” 

Na ruim 6,5 jaar heb ik eind augustus afscheid genomen als bestuurder van Careander.

Als nieuwkomer in de gehandicaptenzorg maakte ik in 2016 kennis met deze mooie organisatie. Na mijn start heb ik met medewerkers, cliënten en velen van u kennis gemaakt. Er volgde een nieuwe visie voor Careander, nieuw vastgoed, ontwikkelingen op het gebied van ICT en talloze andere onderwerpen. Hoogtepunten waren voor mij de viering van het 50-jarig jubileum in 2017, de kennismaking met onze Roemeense zusterorganisatie en de verkiezing tot beste werkgever in de jaren 2017 t/m 2020. Ook de samenwerking met talloze personen in de coronatijd vond ik bijzonder inspirerend, soms op de meest vreemde tijdstippen. Het was verbluffend om te zien hoeveel mensen wilden meedenken en meehelpen toen het erop aankwam. 

Eén van de meest uitdagende vragen voor mij is telkens geweest hoe je doortastend kunt besluiten. Maar wel op zo’n manier dat betrokkenen zich kunnen blijven herkennen in de koers. Daarom hoorde ik graag van de deelraad verwanten, de deelraad cliënten en de Ondernemingsraad hoe zij over de dingen dachten.  Ook gesprekken met ouders naar aanleiding van een ingediende klacht of een calamiteit hielpen me om te begrijpen waar het echt om ging. 

Ik denk dat het succes van Careander er ook in de komende jaren van afhangt of medewerkers, cliënten en verwanten elkaar blijven opzoeken om elkaar te begrijpen en op een positieve manier te beïnvloeden. Net als op andere plekken in de samenleving hebben we elkaar nodig, hoe lastig het soms ook kan zijn om begrip op te brengen voor een ander. Ik wens alle betrokkenen bij Careander toe dat dat mag blijven lukken. 

Ik wil jullie heel hartelijk danken voor het vertrouwen, de samenwerking en de vele kostbare momenten.  

Met vriendelijke groet, 

Bert Brouwer 

 

“Het vernieuwde cliënt- en verwantenportaal ziet er duidelijk en overzichtelijk uit” 

Careander wil graag op een makkelijke manier toegang geven tot het Elektronisch Cliënt Dossier. Dit past ook binnen de nieuwe strategische koers van Careander, waarin samenwerking een belangrijk uitgangspunt is. 

Inzage in het cliëntendossier kan al vanaf 2019. In samenspraak met de klankbordgroep van cliënten en verwanten is gekozen om over te stappen naar het portaal van Caren. Met deze overstap zijn er mooie nieuwe mogelijkheden. Zo kan er vanuit Caren gereageerd worden op rapportages, een afspraak gemaakt worden in de agenda en kan het zorgplan digitaal ondertekend worden. 

Cliënten en verwanten die al bekend waren met het gebruik van het portaal zijn uitgenodigd om over te stappen. Voor nieuwe gebruikers is het nu een mooi moment te starten. Een animatie en uitleg over Caren is te lezen op onze website.  Om gebruik te gaan maken van Caren, kan je contact opnemen met de Persoonlijk Begeleider.

Ervaringsverhalen
Marjo Sikkers is verwant en deelt graag haar ervaring: “Het nieuwe portaal van Careander is nu voor mij, als verwant, beschikbaar. Wat een verademing in vergelijking met het eerdere portaal. Het ziet er mooi, duidelijk en overzichtelijk uit. Ik kan reageren en een ‘levensverhaal’ schrijven, dat zijn pluspunten. Ik heb 1 klein minpuntje en dat is dat ik alleen een melding krijg als er iets in berichten wordt geschreven en niet als de ‘gewone’ rapportage wordt ingevuld. Conclusie: ik ben heel blij met Caren! 

Ook is Caren te gebruiken door cliënten, wat vaak positief wordt ontvangen. Mariëlle Lentjes is projectleider voor Caren en vertelt: “Een cliënt die sinds kort gebruik maakt van Caren was blij verrast. Zij kan nu het Zorgplan digitaal ondertekenen. Een hele mooie toevoeging in het gebruik.” 

Project ONS 

Vanaf 2022 werkt Careander met het Elektronisch Cliënten Dossier ONS. Cindy Wille, projectleider project Careander start met ONS: ”We zijn blij dat het project volgens planning is verlopen. Het werken met ONS is even wennen, maar over het algemeen zijn de reacties positief. We zijn blij dat we met de koppeling met Caren een bijdrage kunnen leveren aan een goede samenwerking en communicatie met verwanten.”  

In verband met het vertrek van Bert Brouwer is de Raad van Toezicht op zoek gegaan naar een interim bestuurder die na de zomer het stokje van Bert over kan nemen. Samen met leden van de RvT en het MT zijn gesprekken gevoerd met kandidaten en ook de Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraden zijn bij het proces betrokken.

De Raad van Toezicht  is verheugd mee te delen dat Karin Veltstra is gestart als interim bestuurder van Careander. Karin is een ervaren zorgbestuurder en neemt veel ervaring uit andere zorgorganisaties mee. Daarover zal Karin op een later moment meer vertellen.

Wij kijken uit naar de samenwerking en wensen Karin heel veel succes en werkplezier bij Careander.

Dit voorjaar heb ik de Raad van toezicht laten weten afscheid te willen nemen als bestuurder van Careander. We hebben hierover meerdere gesprekken gevoerd en zijn tot de afspraak gekomen dat ik aanblijf tot 1 september aanstaande.

Dit jaar is mijn 7e jaar als bestuurder. In de eerste vier jaar hebben we veel kunnen bouwen. Daarop volgden twee jaren die in het teken stonden van de coronapandemie.

Nu komt Careander weer in een nieuwe fase, met nieuwe uitdagingen. De recent vastgestelde strategische koers is daarin leidend. Ik meen dat het goed is als Careander in deze nieuwe fase geleid wordt door een nieuw gezicht. Iemand die past bij de nieuwe uitdagingen en ambities waar de organisatie voor staat.

Tot 1 september aanstaande blijf ik me uiteraard volledig inzetten voor Careander. Ook denk ik na over mijn toekomst ná deze periode.

De Raad van toezicht van Careander beraadt zich op de vraag hoe het bestuur van de organisatie vanaf 1 september a.s. wordt ingevuld. Hierover wordt u geïnformeerd zodra er meer duidelijk is.

In de afgelopen jaren heb ik mijn werk met veel overtuiging en plezier gedaan. De samenwerking met collega’s, cliënten, Ondernemingsraad, Cliëntenraad en tal van externe partijen heb ik zeer gewaardeerd. Careander is een bijzondere organisatie waar belangrijk werk wordt gedaan. Ik blijf me daarmee zeer verbonden voelen.

Voor nu groet ik u heel hartelijk.

Met vriendelijke groet,

Bert Brouwer,
Bestuurder Careander

Op woensdag 22 juni was de eerste editie van de Careander Sportdag voor Regio Midden een groot succes. Op de Parkweg in Harderwijk genoten cliënten, medewerkers en vrijwilligers van allerlei sport- en spelactiviteiten.

“Voor alle niveaus en alle leeftijden is er beweegaanbod”, vertelt initiatiefnemer en sportcoach Anita Vestering. “Dat maakt deze dag heel uniek.” Jaarlijks organiseren Anita Vestering en Erwin Brem al een sportdag op De Schuilplaats, een dagactiviteitencentrum van Careander. Het was de droom van de sportcoaches om ook een sportdag voor een bredere groep te organiseren. Met deze sportdag is een traditie geboren, waar hopelijk steeds meer zorgorganisaties bij aansluiten, hopen Erwin en Anita. “Het is ook gaaf dat de studenten van Landstede helpen vandaag”, zegt Anita. “Voor hen is het leuk dat ze kunnen snuffelen aan deze doelgroep en dat ze na jaren van corona weer een evenement kunnen bijwonen.”

Deze dag is tot stand gekomen met hulp van Basketball Experience NL, studenten van Landstede Sport & Bewegen, Boni Supermarkt, Tennisvereniging Frankrijk en Dick Hermsen. “Het was een super dag”, zegt Anita. “Een mooie start voor een eerste editie. Ik zag heel veel enthousiasme, dus hopelijk is dit een jaarlijks terugkerend evenement!” “Zo zie je maar weer dat bewegen voor iedereen mogelijk is!” vult Erwin aan.

Dit jaar vieren we dat Careander 55 jaar bestaat.

Dat is een bijzonder jubileum, waar we natuurlijk graag bij stilstaan. Toen Careander werd opgericht was ons land volop bezig met het opbouwen van de welvaartsstaat. Jaar na jaar werden we rijker. Ook kwam er in die tijd veel meer steun voor mensen die dat nodig hadden vanwege ouderdom, ziekte of werkloosheid. In die jaren zijn veel zorgorganisaties ontstaan, waaronder Careander. Het initiatief was afkomstig van een groep ouders. Ouderbetrokkenheid was nodig om de organisatie op te kunnen bouwen. Careander groeide en werd telkens professioneler.

Het hart bleef: liefdevolle zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Gebaseerd op de overtuiging dat ieder mens uniek is en door God geliefd.

Anno 2022 zijn we weer in een tijd vol van verandering, net als in 1967. Het verschil is dat er toen een organisatie moest worden opgebouwd, terwijl die er nu gewoon staat. Ook was de tijdgeest toen een geheel andere dan nu. We voelen allemaal aan dat de komende jaren in de zorg anders zullen worden dan nu. Alleen al de krapte op de arbeidsmarkt stelt ons voor grote uitdagingen. Daarnaast zien we een enorme opkomst van technologische toepassingen in de zorg; heel hoopvol wat mij betreft. Economisch wordt het spannend: hebben we ook in de toekomst genoeg financiën beschikbaar om het huidige zorgniveau te kunnen behouden? Niemand die het zeker weet.

Ik verwacht dat we elkaar in de toekomst nog meer nodig zullen hebben dan nu al het geval is; dat we in de zorg wellicht een nog groter beroep gaan doen op familie en vrijwilligers. Dat vraagt wat, maar het biedt ook kansen voor nog betere zorg. Dat gebeurde in 1967 immers ook. Daarom houden we vast wat ons drijft, namelijk het bieden van liefdevolle zorg vanuit onze mensvisie. Laten we wat dat betreft samen op blijven trekken, kansen zien en benutten om de zorg verder te verbeteren.

Samen lukt dat, net als in 1967. Reden voor een feestje!

Blog door Eline de Craen, Manager Expertise & Behandeling

Een van de onderdelen die ik zo fijn vind aan mijn werk bij Careander, is het meegaan met mijn medewerkers naar cliënten en locaties. Wat was het door corona een saaie tijd wat dat betreft, want ik kon nergens meer mee naartoe. Ik moest het doen met de verhalen op afstand.

Niks voor mij, want met een praktische zorgachtergrond ben ik toch het liefst zo af en toe in de praktijk om te horen, te zien en te voelen. Het contact met de cliënten en medewerkers maken altijd weer duidelijk waarom ik iedere dag met plezier naar mijn werk ga.

Een van de speerpunten in de nieuwe Strategische Koers van Careander is het ontdekken en ontwikkelen van talent. Ik heb hier al diverse mooie voorbeelden van gezien. Graag deel ik met jullie mijn mooiste ervaring, waarvan ik hoop deze nooit kwijt te raken.

Op een dag toen ik met één van de consulenten mee ben geweest om op een locatie te kijken, mocht ik na afloop blijven eten. Vond ik best wel spannend, want hoe zouden cliënten het vinden als er ineens een vreemde bij hen aan tafel zit? Hoe geweldig is het dan als je met open armen ontvangen wordt, er met zorg een plek voor je uitgezocht wordt en er een vragenvuur op je afkomt tijdens de maaltijd? Wat was ik geraakt door deze openheid en oordeelloosheid. Het hield niet op. Na het eten deden we een spelletje. Voor mij een onbekend spel, maar met de grootste toewijding en geduld werd ik wegwijs gemaakt in de spelregels en mocht ik aan tafel mijn plek innemen. Een cliënt die het niet helemaal zelf kon, werd liefdevol geholpen door zijn medebewoner. Ik heb nog nooit zo leuk een spel gespeeld. Van elke bewoner kwam zijn of haar eigen talent naar voren op deze gezellige avond.

Wat kunnen we, juist in deze tijden, veel leren van onze cliënten. Geen oordeel over elkaar, iedereen  mag zijn zoals ‘ie is en geduld hebben om iedereen te laten bloeien zoals het past. Met bewondering ben ik die avond naar huis gereden, met onderweg de vraag in mijn hoofd: “Waarom hebben we het over mensen met een beperking in plaats van mensen met een gave?”

Eline de Craen
Manager Expertise & Behandeling

PS: Benieuwd naar de nieuwe Strategische koers van Careander? Kijk dan hier.

Vijf jaar na de start van het orthopedagogisch dagcentrum De Schutse was het tijd voor een nieuwe locatie in Harderwijk, dit keer een locatie voor ouderen.

“Met een A4’tje met namen van 24 mensen met een verstandelijke beperking zijn we gestart aan de Julianalaan in Harderwijk. Samen met 12 begeleiders en ondersteuning hebben we de Schuilplaats opgebouwd. Letterlijk … want ze waren nog volop aan het bouwen. Er waren geen stoelen of banken en er was zelfs geen vloer.” vertelt Koen Zomer. Koen was vanaf 1972 leidinggevende en denkt met veel plezier terug aan deze tijd. Koen: “Ik heb 25 jaar bij de Schuilplaats gewerkt, eerst als begeleider en daarna als teammanager.”

Koen: “50 jaar geleden was werken iets wat ‘niet gedaan werd door gehandicapten’. Dat Careander met de start van de Schuilplaats met zo’n idee kwam, was te gek voor woorden in die tijd.” Hij kwam tot de ontdekking dat werken voor mensen met een verstandelijke beperking juist heel zinvol is. “Door zelf bedrijven te benaderen en samen te kijken naar mogelijkheden, hebben we veel werk gedaan. Denk aan folders vouwen en papieren aan elkaar nieten. Voor beide partijen was dit een goede uitkomst.”

Ook voor verwanten was het een fijne ontdekking dat hun verwant overdag een leuke bezigheid had. In praktisch opzicht betekende het voor de verwanten dat zij niet meer zeven dagen in de week hoefden te  zorgen. In 50 jaar zijn er zowel in de gehandicaptenzorg als bij de Schuilplaats veel veranderingen geweest. De Schuilplaats is verhuisd naar de overkant van de straat en inmiddels wordt er aan meer dan 65 cliënten zorg geboden.

En de naam Schuilplaats?

Deze heeft zijn oorsprong in Psalm 91, een psalm die gaat over Gods bescherming in tijden van nood. In een krantenartikel uit 1972 staat geschreven: “Het bestuur, de leiders en leidsters hopen met Gods hulp van het gebouw een werkelijke schuilplaats te maken. „Met een hart, brandende van liefde”, aldus de voorzitter.”

Anita Kloosterman is de huidige teammanager van de Schuilplaats en geeft aan dat de inzet en betrokkenheid van de begeleiders nog altijd hoog is. Gestart als locatie voor ouderen, is de leeftijdsgrens verschoven, vanaf 18 jaar zijn cliënten welkom.  Anita: “In juni zijn er verschillende feestelijke activiteiten gepland om deze mijlpaal te vieren. De begeleiders en cliënten voelen zich thuis bij de Schuilplaats en hopen dat dit de komende 50 jaar mag blijven.”