In de zorg rondom cliënten zijn ook cliëntvertrouwenspersonen betrokken. Zij kunnen  helpen bij het bespreekbaar maken van onvrede of een klacht. Bij Careander is een interne clientvertrouwenspersoon. Vanuit de Wet Zorg en Dwang (Wzd) zijn verschillende  cliëntvertrouwenspersonen (Cvp) betrokken. Harold, Sabrina en Marijke vertellen graag meer over hun rol voor Careander 

Interne cliëntvertrouwenspersoon (Cvp) 

Als er sprake is van onvrede of een klacht, dan kan dit besproken worden met degene die ervoor verantwoordelijk of bij betrokken is. Bijvoorbeeld met een (persoonlijk) begeleider, teammanager, orthopedagoog, etc. Het is fijn als dat lukt. Dat is vaak de kortste weg en geeft openheid om samen zo snel mogelijk tot een prettige oplossing te kunnen komen.  

Het kan lastig zijn om met de begeleiding of de teammanager over je probleem te praten. Of misschien is dat al gebeurd en komt er geen oplossing voor de onvrede. Dan kan men contact opnemen met de interne cliëntvertrouwenspersoon. Harold Meier is de interne cliëntvertrouwenspersoon bij Careander. Voor alle vragen, onvrede of klachten die te maken hebben met de zorg- en dienstverlening van Careander kunnen cliënten of hun verwanten bij de interne cliëntvertrouwenspersoon terecht.   

Harold : “Cliënten en hun vertegenwoordigers kunnen bij mij terecht als ze ergens onvrede over ervaren, vragen hebben of gewoon een luisterend oor willen hebben. Ik luister naar ze en help hen met zoeken naar wat nodig is om tot een oplossing van het probleem te komen. Als blijkt dat de onvrede of klacht te maken heeft met onvrijwillige zorg dan wijs ik op het bestaan van de cliëntvertrouwenspersoon vanuit de Wet Zorg en Dwang en de mogelijkheid om gebruik te maken van hun ondersteuning.” 

Cliëntvertrouwenspersonen vanuit de Wet zorg en dwang (Wzd) 

Vanuit de Wet zorg en dwang (Wzd) zijn verschillende cliëntvertrouwenspersonen toegewezen aan Careander. De cliëntvertrouwenspersonen worden geleverd door verschillende externe partijen. Marijke Mulder en Sabrina Scalzotto zijn twee externe cliëntvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang. De Wet Zorg en Dwang (Wzd) is per 1 januari 2020 in werking getreden en regelt de rechtspositie van mensen met dementie of een verstandelijke beperking wanneer ze te maken krijgen met onvrijwillige zorg.  

Marijke vertelt: “’Onvrijwillige zorg’ kan je breed opvatten, maar het gaat vrijwel altijd over iets wat de cliënt moet maar niet wil, of iets wat cliënt wil maar niet mag. Ook wanneer nog niet duidelijk is of een vraag onder de Wzd valt, kan je bij ons terecht. Samen kijken we naar wat jullie willen bereiken en/of hoe dat mogelijk kan zijn.”  

Het inschakelen van ondersteuning heeft geen kosten en kan ook een ondersteuning zijn bij het helder krijgen van een vraag of gevoel van onvrede om (mogelijk) tot een oplossing te komen.  

Sabrina: “Welke stappen worden ondernomen is afhankelijk van wat de cliënt en verwant wil; het is altijd zijn of haar keuze wat er wel of niet gaat gebeuren. De vraag van de cliënt is immers steeds ons uitgangspunt.”     

Foto’s Marijke (links) en Sabrina (rechts)

Vertrouwelijk  

Harold, Sabrina en Marijke benadrukken dat alles wat de cliënt en verwant vertellen vertrouwelijk is. Zij delen geen informatie met anderen, zonder dat hiervoor nadrukkelijk toestemming is gegeven. De enige uitzondering hierop is als de cliënt zichzelf of anderen in gevaar zou kunnen brengen. De cliënt wordt dan geïnformeerd dat er informatie gedeeld wordt en waarom deze informatie wordt gedeeld.

Contactgegevens 

De locatie waar een cliënt woont of werkt geeft aan welke externe cliëntvertrouwens-persoon betrokken is bij onvrijwillige zorg. Voor de interne cliëntvertrouwenspersoon heeft de locatie geen invloed en kan iedereen contact opnemen. Er zijn verschillende manieren om contact op te nemen. De gegevens hiervoor zijn te vinden op onze website.