Wil Voet is al ruim twintig jaar lid van de verwantenraad en Careander Cliëntenraad, deelraad verwanten en moeder van Henrike.

Prokkelen, een heel creatieve manier waarop cliënten zich kunnen uiten

Wil heeft het rapport van 2020 erbij gepakt en bladert het nog eens door. Het rapport van 2020 heeft een mooie vormgeving, en is prettig leesbaar.

“Wij als deelraad verwanten reflecteren op het kwaliteitsrapport. Er stonden in het rapport van 2020 een paar puntjes van aandacht. Eén daarvan was het Prokkelen.  Cliënten vonden het jammer dat het Prokkelen stopte. Persoonlijk vond ik dat ook jammer. Ik ben namelijk zelf een keer bij een Prokkel aanwezig geweest, op de markt in Harderwijk. Ik heb gezien met hoeveel plezier de cliënten zich presenteerden. Het is een hele creatieve manier waarop zij zich kunnen uiten. Ik kan mij voorstellen dat cliënten het missen. Het zou eigenlijk weer opgepakt moeten worden.”

Digitaal vergaderen vind ik niet zo fijn

“In het afgelopen jaar was het persoonlijke contact met de verwantenraadsleden best lastig. Ik vind digitaal vergaderen niet zo fijn. Je kunt je toch minder makkelijk echt contact hebben met elkaar en uitspreken wat je bedoelt.”

Een verwantenraad die 3 locaties vertegenwoordigd

“Naast dat ik in de verwantenraad zit, wandel ik als vrijwilliger met cliënten van de Schuilplaats. Door dat wandelen heb ik regelmatig contact met cliënten en begeleiders. Je proeft de sfeer en hoort wat er speelt op de locatie. Door omstandigheden kon het wandelen de laatste tijd niet altijd doorgaan. Je krijgt daardoor niet zo mee wat er allemaal gebeurt op de locatie.

De meeste locaties hebben een verwantenraad, maar de werk- en dagactiviteitencentra van het cluster midden hebben dat nog niet. De teammanager is druk bezig om een verwantenraad te realiseren die deze drie locaties gaan vertegenwoordigen.”

Verjonging zou goed zijn

“De opvolging van vertrekkende verwantenraadsleden is lastig. Ik word een dagje ouder, dus hoop wel dat er straks liefhebbers zijn die het van mij gaan overnemen. Verjonging zou heel goed zijn. Ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan. Ik ben wel wat ouder, maar ben goed op de hoogte van wat er speelt in de zorg. Eén van mijn dochters werkt voor het blad ‘Klik’, een heel informatief zorg- tijdschrift, dat maakt dat ik goed op de hoogte blijf.”

Meedenken over de strategische koers

“Als verwantenraad vertegenwoordigen we alle verwanten van Careander. We denken mee over zaken die spelen binnen de organisatie. Bijvoorbeeld: hoe houden we de organisatie gezond op verschillend gebied? Denk hierbij aan scholing voor medewerkers. Het is belangrijk dat medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen en dat we ze ook kunnen binden aan de organisatie.

Men ervaart Careander als een prettige organisatie om voor te werken omdat we nog kleinschalig zijn. Dat is de kracht van Careander.

Ook hebben we het afgelopen jaar meegedacht over de strategische koers en zijn we betrokken geweest bij de sollicitatieprocedure van het nieuwe lid van de raad van toezicht. Onlangs is het beleid medezeggenschap geschreven en is met ons besproken.”

Verbinding met verwanten

“Om de stem te kunnen zijn van alle verwanten hebben we verbinding met elkaar nodig. Daar zijn we nu mee bezig. De communicatie is een hele belangrijke hierin. De Nieuwsbrief die nu regelmatig uitkomt is informatief en helpt om informatie te delen. Het is ook prettig dat we op dit moment een verbindende bestuurder hebben.”