De visie van Bert Brouwer op corona

De combinatie van corona en een tekort aan arbeidskrachten raakt alle zorginstellingen in ons land, ook Careander. Dagelijks wordt hard gewerkt om roosters rond te krijgen. Veel van onze begeleiders werken extra en tonen zich daarbij flexibel. In werk en privé wordt geprobeerd niet besmet te raken. Maar het vraagt veel, en dat terwijl de winter nog voor ons ligt. 

Mijn grootste wens voor Careander is dat we als medewerkers, cliënten en verwanten de eenheid bewaren, ook als we verschillend denken over dingen. Dat vraagt een open houding naar elkaar en het besef dat niemand van ons de wijsheid in pacht heeft. Ook vraagt het om een consequent coronabeleid vanuit de organisatie. Het beleid is bekend, maar over de achtergronden daarvan wil ik wat meer vertellen.

Vanaf de eerste dag dat we te maken kregen met corona hebben we gewerkt vanuit twee uitgangspunten, namelijk verantwoordelijkheid en individuele vrijheid. 

Het eerste uitgangspunt is dat wij bij Careander onze verantwoordelijkheid voor het bieden van goede zorg blijven nemen, hoe de crisis zich ook ontwikkelt. Vanuit dit uitgangspunt hebben we tot op de dag van vandaag het belang benadrukt van het nauwgezet volgen van alle aanbevelingen om verspreiding van het virus te voorkomen. 

Het tweede uitgangspunt is dat iedere cliënt en medewerker zijn of haar eigen individuele vrijheid heeft en houdt. Om die reden hebben we over vaccinatie bijvoorbeeld niet positief of negatief geadviseerd, maar iedereen opgeroepen om daar een besluit over te nemen op basis van betrouwbare informatie. 

In ons beleid zoeken we telkens naar de balans tussen deze twee uitgangspunten, verantwoordelijkheid en individuele vrijheid. Dat past bij onze visie, waarin we zeggen dat ieder mens uniek is en door God geliefd. Het zoeken naar de balans gaat door, ook in het verdere verloop van deze crisis.   

Werkgevers krijgen binnenkort misschien de mogelijkheid om de vaccinatiestatus van medewerkers op te vragen. Hier hebben we als managementteam en organisatiecrisisteam veelvuldig over gesproken. De lijn die we hebben gekozen is dat Careander geen gebruik gaat maken van de mogelijkheid om dit te doen. Het zou afbreuk doen aan het gevoel van individuele vrijheid van collega’s. Ook zou het mensen van elkaar verwijderen. Dat willen we voorkomen. We hebben vanaf de start immers gezegd dat we samen de crisis door wilden komen. Zolang iedereen goed doordacht omgaat met de vrijheid die hij of zij zelf heeft en verantwoordelijkheid blijft nemen voor anderen, werken we samen aan de goede zaak. Dan komen we er doorheen. Dat willen we vasthouden. 

Hoe de coronacrisis zich verder ontwikkelt weet niemand. We weten dus ook niet met welke maatregelen we nog te maken krijgen. Het blijft zoeken voor ons allemaal, elke dag. Maar we doen het samen. Daar gaat het om. 

Bert Brouwer, bestuurder Careander