Ontbijtsessie Krachtig Kleurrijk Harderwijk

Donderdagochtend 21 maart zat een groot aantal Harderwijker zorg- en welzijnsorganisaties samen aan de ontbijttafel bij Ambulante Hulpverlening Midden Nederland aan de Gelreweg 3. Tijdens deze ontbijtsessie van Krachtig Kleurrijk Harderwijk werd kennisgemaakt met Ambulante Hulpverlening Midden Nederland, een organisatie voor maatschappelijk werk.

Salena Bosnic-Imelma, verpleegkundige met 20 jaar ervaring in de GGZ, was gastspreker cultuursensitief werken. Zij nam de aanwezige organisaties mee in de vraag “Hoe maken we verbinding en contact met elkaar? Lukt het ons om de juiste aansluiting te vinden?” Aan de hand van voorbeelden gaf zij aan dat het moed vraagt om elkaar de ruimte te gunnen en anders te kijken dan je gewend bent. Leer van elkaar want ervaringen kleuren je beeld. Alles begint met respect en oprechte interesse in elkaar. Ga in gesprek en behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden.”

De partners van Krachtig Kleurrijk Harderwijk zien het als een uitdaging om hierover samen in gesprek te gaan en een bijdrage hieraan te leveren. De alliantiepartners willen samen op trekken en verbetertrajecten in gang zetten.

De volgende ontbijtsessie met de samenwerkingsalliantie vindt plaats op donderdagochtend 23 mei 2019 bij de Zorggroep Noordwest Veluwe. Van 2019 t/m 2022 vinden er ieder jaar vijf ontbijtsessies plaats bij diverse organisaties.

Tweeëntwintig lokale organisaties die de intentieverklaring: ‘Samenwerkingsalliantie Krachtig Kleurrijk Harderwijk” hebben ondertekend, gaan samen op zoek naar verbeterprojecten. Deze initiatieven leiden tot beter toegankelijke zorg, wonen en welzijn voor iedereen in Harderwijk en Hierden. Aansluiting zoeken bij de wensen en behoeften van inwoners met een migratie achtergrond staat centraal.

Krachtig Kleurrijk Harderwijk – Harderwijk zijn wij samen!

Terug naar het overzicht