Orthopedagogen

Een orthopedagoog is iemand die veel weet van gedrag van mensen. Over hoe mensen zich voelen en hoe ze denken. Zij begrijpt waarom mensen doen, zoals ze doen. De orthopedagoog geeft samen met cliënten, verwanten, begeleiders en teammanagers inhoud aan de ondersteuning die geboden wordt.

Dit doen ze op de volgende manier:

 • De orthopedagoog helpt om een goed beeld van de cliënt te krijgen. Op basis van dit beeld kan de orthopedagoog samen met de cliënt, verwanten en begeleiding kijken welke ondersteuning het beste past. De orthopedagoog leest mee en adviseert bij het opstellen van het zorgplan.
 • Wanneer het beeld van een cliënt niet duidelijk is of wanneer er vragen of problemen zijn doet de orthopedagoog onderzoek (diagnostiek). Dit onderzoek kan ze zelf doen of laten uitvoeren door de psychodiagnostisch medewerker.
 • De orthopedagoog is ook behandelcoördinator. Soms is het bieden van de juiste ondersteuning niet voldoende en is er behandeling nodig. De orthopedagoog geeft deze behandeling, verwijst door of schakelt een therapeut in. Bijvoorbeeld: gesprekstherapie, gedragstherapie, EMDR, logopedie, ergotherapie, fysiotherapie, speltherapie, consult AVG (arts verstandelijk gehandicapten).
 • De orthopedagoog geeft voorlichting aan cliënten, verwanten en begeleiders over het werk dat ze doen. Soms geven ze deze voorlichting ook aan andere organisaties (gemeenten, huisartsen, scholen).
 • De orthopedagoog kan educatie geven (trainingen, cursus en lezingen), zowel binnen Careander als daar buiten.
 • De orthopedagoog is nauw betrokken bij het beleid binnen Careander. Zij doet voorstellen, denkt en beslist mee en evalueert.

De meeste orthopedagogen van Careander hebben ook een specialisatie; een gebied waarin zij zich extra geschoold hebben en sterke affiniteit mee hebben. Hierbij kun je denken aan:

 • Autisme
 • (Cognitieve) Gedragstherapie
 • Dementie
 • EMDR/Traumatherapie
 • Hechting & Hechtingsproblematiek
 • Het jonge kind
 • LACCS
 • Methode Geef me de 5
 • Methode Heijkoop (ontdekkend kijken)
 • Moeilijk verstaanbaar gedrag
 • Sensorische Informatieverwerking (SI)
 • Seksualiteit
 • Seksueel misbruik
 • Ouderen, ouder worden
 • Ouder-kind relatie
 • Palliatieve zorg
 • Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG)
 • Zorg intensieve cliënten

Meer weten?

Neem contact op met Careander via 0341-467820 of via info@careander.nl.