Video Interactiebegeleiding

Video Interactiebegeleiding (VIB) richt zich op de communicatie tussen cliënt en begeleider. De methode gaat uit van de kracht van mensen. Video Interactiebegeleiding is de verzamelnaam voor een variatie aan methodieken, waarbij begeleiders in hun handelen en communicatie worden ondersteund door video-feedback. Het is een manier om te leren van je eigen handelen. Bij de analyse van de video-opnames wordt met name gekeken naar de ‘basiscommunicatie’: hoe verloopt de communicatie vanuit de cliënt en hoe verloopt deze vanuit de begeleiding.

VIB gaat uit van aanwezige capaciteiten van zowel cliënt als begeleider; geslaagde communicatie is hierbij vertrekpunt als voorwaarde voor groei! Het gaat om uitbouwen van dat wat goed gaat. Iedereen wil zich graag gehoord, gezien en begrepen voelen. VIB is hier ondersteunend in.

De Video interactiebegeleider (VIB-er) wordt ingeschakeld bij een vraag die speelt rondom een cliënt of een situatie waarbij meerdere cliënten bij betrokken zijn. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een eetsituatie die niet prettig verloopt
 • iemand die moeite heeft met overgangsmomenten
 • een ouder wordende cliënt die mogelijk gaat dementeren

In al deze situaties is de vraag: hoe blijf je in de ondersteuning goed aansluiten?

De VIB-er maakt video-opnames van de interactie tussen cliënt en begeleider. Deze worden samen bekeken: wat gebeurt er, wat is helpend in de ondersteuning naar de cliënt toe, wat werkt er in het onderlinge contact en zou dit uitgebouwd kunnen worden.

Vragen? Neem vooral contact op!.

Behandelaren Geef me de 5

 • Een cliënt met autisme beter begrijpen? De aanpak richten op een positieve relatie, het voorkomen van ongewenst gedrag en groei naar zelfstandigheid?
 • Een cliënt, hoewel geen diagnose autisme, meer duidelijkheid en voorspelbaarheid op maat bieden?
 • Wilt u meer uitleg over het brein van iemand met autisme en de gevolgen hiervan?
 • Of wilt u meer handvaten in duidelijk communiceren met een cliënt en hem of haar helpen ‘mapjes’ in het hoofd te sluiten?

De HBO behandelaren Geef me de 5 zijn inzetbaar op verschillende gebieden:

 • 1 op 1 gesprekken met cliënten
 • Casus bespreking met begeleiders en of compleet team
 • Psycho-educatie in gezinnen (K&J)
 • Lezingen

Hebt u een concrete vraag of behoefte aan meer inzicht in wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op.

Meer weten?

U kunt contact opnemen via telefoonnummer 0341-46 78 20. Of stuur een mail naar info@careander.nl.