Psychodiagnostiek

Soms hebben cliënten, verwanten of begeleiders vragen of zorgen over zichzelf of over hun kind, broer/zus of cliënt. Vragen als:

  • Waarom word ik zo snel boos?
  • Hoe kan ik in de begeleiding goed aansluiten bij Frans?
  • Wat is het niveau van functioneren van Margriet?
  • Heb ik Autisme?
  • Is er sprake van hechtingsproblematiek?
  • Alles moet gaan zoals mijn zus het wil. Hoe kan ik hier mee omgaan?
  • Klaas is steeds vaker in de war. Is er sprake van dementie?

Met al deze vragen kan iedereen terecht bij de orthopedagoog. Samen met de orthopedagoog wordt gekeken of er een antwoord gegeven kan worden op de vragen.

 

Wanneer een antwoord geven niet gemakkelijk is, kan er besloten worden om psychodiagnostisch onderzoek te gaan doen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Psychodiagnostisch werker. (PDW) De PDW werkt dus in opdracht van de orthopedagoog.

Een onderzoek start vaak met gesprekken. Ook worden er tests uitgevoerd en vragenlijsten ingevuld. De cliënt, zijn/haar verwanten en de persoonlijk begeleider worden zo veel mogelijk bij het onderzoek betrokken. Op basis van alle informatie wordt een onderzoeksverslag geschreven en een cliënt verslag. Hierin staan de uitkomsten van het onderzoek. Bij Careander maken we vaak gebruik van de hermeneutische cirkel om iemand in beeld te brengen. Dit is een manier om de beeldvorming van een cliënt samen te vatten op één A4-tje. Zo wordt duidelijk wie de cliënt is, wat hij/zij kan, wat hij/zij aankan en welke begeleidingsstijl het beste bij hem/haar past.

De persoonlijk begeleider van de cliënt is altijd nauw betrokken bij het onderzoek: bij het plannen van de afspraken, het geven van informatie en daarna bij het maken van de vertaalslag van het onderzoeksverslag naar de cliënt en naar collega’s.

Psychodiagnostisch onderzoek kan antwoord geven op vragen, maar is altijd een eerste stap. Een antwoord gaat pas leven in de praktijk van alle dag. Dit gebeurt in de driehoek cliënt-verwant-begeleider. De orthopedagoog ondersteunt hierin.

Meer weten?

Neem dan contact op via telefoonnummer 0341-46 78 20. Of stuur een mail naar info@careander.nl.