Fysiotherapie

De fysiotherapeut houdt zich bezig met het bewegend functioneren van de mens. De afdeling fysiotherapie kan ondersteuning bieden bij alle zorgvragen die er zijn over de motorische ontwikkeling of over de houding en het bewegen.

Er kunnen (senso)motorische problemen zijn in het doen van de dagelijkse activiteiten. Deze problemen staan het meedoen in de weg. U kunt daarbij denken aan praktische dingen waarmee een kind/cliënt moeite heeft zoals omrollen, zelf tot zit komen, wassen en aankleden, of spelen, maar ook aan gedragsmoeilijkheden, die gebaseerd zijn op het niet goed kunnen ervaren van het lijf.

We brengen met een onderzoek de oorzaken van de problemen in kaart. Vanwege vaak de complexiteit van problemen, stellen we eerst een hypothese op. Van daaruit komen we tot een behandel- en begeleidingsadvies. Na verloop van tijd wordt deze geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

We richten ons vooral op de voorwaarden om tot de afgesproken doelen te komen. U kunt hierbij denken aan het lichaamsbesef, sensorische integratie, balans, kracht, mobiliteit en asymmetrisch bewegen (bijv. in de romp leren draaien en verlengen). De oefenvormen worden zo gekozen dat dit past bij de cliënt: wat vindt hij leuk, wat heeft zij nodig? We kunnen ook meedenken met (nieuwe) aanpassingen, of andere manieren van bewegen waardoor de activiteit wel lukt.