Logopedie

Samenwerking met ouders, begeleiders, therapeuten, orthopedagoog en overige betrokkenen is heel belangrijk bij logopedie. De logopedisten die bij Careander werken, zijn allround opgeleid en kunnen ondersteunen bij onderstaande onderwerpen.

(Ondersteunende) Communicatie

Communicatieve vaardigheden bepalen in grote mate ieders sociale kansen en levenskwaliteit, omdat iemand die communiceert zijn omgeving kan beïnvloeden.

We kijken op welke manieren met de cliënten gecommuniceerd kan worden, aansluitend bij de manier waarop zij zelf communiceren. Zo kunnen we de cliënten ondersteunen met o.a. gebruiksvoorwerpen, verwijzers, foto’s, tekeningen, pictogrammen en gebaren.

De logopedist onderzoekt op welke wijze de cliënt het beste kan worden ondersteund. Daarna kan er een passend ondersteunend communicatiemiddel worden ingezet.

Eet- & drinkproblemen

Voeding verdient een prominente plaats in het leven. Maar helaas is eten lang niet voor iedereen leuk om te doen. Voedingsproblemen komen veel voor in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, maar worden vaak niet gesignaleerd.

Een slikstoornis kan de volgende symptomen hebben:

 • Onvermogen voedsel te herkennen;
 • Problemen met het plaatsen van voedsel in de mond;
 • Problemen in de sensibiliteit in het mondgebied;
 • Onvermogen voedsel of speeksel in de mond onder controle te houden;
 • Hoesten voorafgaand, tijdens of na een slikbeweging;
 • Veelvuldig hoesten aan het eind van of direct na een maaltijd;
 • Telkens terugkerende longontsteking;
 • Gewichtsverlies waarvoor geen andere oorzaak gevonden kan worden;
 • Een borrelige stem na de slikbeweging

Wanneer een van deze symptomen worden gesignaleerd bij de cliënt, kan de logopedist een eetobservatie doen. Dit betekent dat wij bij de cliënt komen kijken tijdens een maaltijd. Wanneer ook wij de symptomen signaleren, gaan we op zoek naar een oplossing om het eten en drinken zo veilig en aangenaam mogelijk te houden. Dit doen we o.a. door de keuze van een andere beker, keuze van het soort eten of het verdikken van het drinken.

Spraak-Taal

Taal en taalontwikkeling zijn bijna vanzelfsprekende onderdelen van het mens-zijn. Bij mensen met een verstandelijke beperking is altijd sprake van een achterstand in de taalontwikkeling. In de meeste gevallen verloopt de ontwikkeling niet alleen maar trager, maar blijft ook beperkter. De taal ontwikkelt zich niet volledig en in sommige gevallen zal de taalontwikkeling niet verder komen dan de beginfase.

Ditzelfde geldt voor de spraakontwikkeling. De taalproductie van mensen met een verstandelijke beperking wijkt vaak in grote mate af wat betreft tempo, vorm, inhoud en gebruik. Het taalbegripsvermogen van mensen met een verstandelijke beperking wordt in de praktijk vaak overschat, omdat andere vaardigheden (zoals sociale vaardigheden en zelfredzaamheid) beter ontwikkeld zijn. De logopedist ondersteunt de spraak-/taalontwikkeling en streeft hierbij naar het maximaal haalbare.

Gehoor

Een goed functionerend gehoor is voor ieder mens belangrijk. Goed horen draagt bij aan de spraak- en taalontwikkeling, de communicatie en het contact met de wereld om ons heen.

Slechthorendheid vermindert het spraakverstaan, de ruimtelijke oriëntatie en de sociale betrokkenheid. Daarmee heeft het gehoor dus een grote invloed op het algehele functioneren van de mens.

Bij mensen met een verstandelijke beperking komen gehoorstoornissen meer voor dan gemiddeld. Om na te gaan of er sprake is van gehoorproblematiek kan de logopedist een screeningsonderzoek doen.

Specialismen

De logopedisten hebben ook kennis van:

 • Logopedie bij downsyndroom;
 • Eet- en drinkproblemen bij kinderen en volwassen met een (verstandelijke) beperking;
 • Cervicale Auscultatie (het luisteren naar de slik met een stethoscoop);
 • Hodson & Paden (een behandelmethode voor spraakproblemen);
 • Autisme;
 • Communicatieprofielen;
 • Pre-logopedie;
 • PECCS (Picture Exchance Communications System);
 • Stotteren;
 • Nederlandse Gebarentaal;
 • LACCS contactcoach.

Meer weten?

U kunt contact opnemen met Careander via telefoonnummer 0341-46 78 20. Of stuur een mail naar info@careander.nl.