Spel- en muziektherapie

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen in hun leven vastlopen als ze hun angsten en verlangens niet goed kunnen uiten. Probleemgedrag werd in het verleden vaak toegeschreven aan de beperking. Gevoelens die niet gedeeld worden en gedrag dat niet begrepen wordt, verstoren het onderlinge begrip en de relatie tussen de persoon met een verstandelijke beperking en zijn omgeving. Deze verstoring kan leiden tot een toenemend onbegrip voor elkaar en isolement.

Spel- en muziektherapie als behandelmethode zijn dan bij uitstek geschikt gebleken, omdat muziek, spel en creatieve uitingen aansluiten bij de eigen belevingswereld van mensen met een verstandelijke beperking en een beperkt beroep doen op taal. Na een behandeling is onze ervaring dat de cliënt op zijn eigen manier en op zijn eigen niveau zich meer kan uiten. Van daaruit kan een cliënt beter in verbinding staan met zichzelf en zijn omgeving.

Doel van de spel- en muziektherapie is:

Door middel van het aangaan van een specifieke relatie met een therapeut, de cliënt met een verstandelijke beperking de kans te geven zijn remmingen, blokkades, angsten, emoties en gevoelens te uiten en te verwerken.

Op deze manier kunnen emotionele problemen verminderen en zo mogelijk opgeheven worden.

Muziektherapie

Muziektherapie is een non-verbale therapievorm waarbij muziek het middel is om cliënten te helpen met problemen op sociaal, emotioneel, cognitief, lichamelijk, sensorisch of gedragsmatig gebied.

Muziek heeft invloed op mensen. Het kan herinneringen oproepen, blij maken, in beweging zetten, ontspannen, aanraken, ontroeren, communicatie en ontwikkeling op gang brengen, etc. Binnen muziektherapie wordt de invloed van muziek gebruikt om een verandering in gang te zetten.

Muziektherapie bij Careander is bedoeld voor cliënten die belemmerd worden in hun dagelijks functioneren. Daarnaast is muziektherapie ook bedoeld voor cliënten met bijvoorbeeld ASS of een andere ontwikkelingsstoornis.

Speltherapie

Speltherapie is een vorm van therapie waarbij het spel als middel wordt gebruikt om veranderingen in het gedrag en de beleving van de cliënt te bereiken.

In de therapeutische speelkamer kan de cliënt vrij uiting geven aan zijn belevingswereld. De speltherapeut leert de speeltaal van de cliënt te begrijpen en te vertalen, door het opbouwen van een vertrouwensrelatie.

Dit doet de speltherapeut door mee te spelen, te observeren en zich te verplaatsen in de cliënt. Zo krijgt de cliënt de gelegenheid en de ondersteuning om zijn problemen zo goed mogelijk te uiten en te verwerken.

Psychosociale therapie

Volwassen cliënten met een verstandelijke beperking die op een ander niveau of een andere manier aangesproken kunnen en/of willen worden, komen in aanmerking voor psychosociale therapie.

Er wordt vanuit de therapeutische relatie gekeken wat de cliënt als zijn probleem ervaart, hierbij staan ordenen en overzicht bieden centraal, om zo samen tot een hulpvraag te komen.

Vanuit deze hulpvraag kunnen er verschillende behandelmethodes en interventies op maat toegepast worden. De therapeut zal op een intuïtieve en creatieve manier zijn handelen laten aansluiten op de individuele behoeften en de mogelijkheden van de cliënt.

Op deze wijze krijgt de cliënt de gelegenheid en de ondersteuning om zijn of haar problemen zo goed mogelijk te uiten en te verwerken.

Meer weten?

U kunt contact opnemen via telefoonnummer 0341-46 78 20. Of stuur een mail naar info@careander.nl.