DigiD betekent digitale identiteit. Door het invullen van de gebruikersnaam en het wachtwoord maak je je bekend. Daarna kun je aan overheidsinstanties informatie leveren en opvragen. Het gebruik van het DigiD van een ander mag wettelijk niet. 

Voor verwanten die door de rechter benoemd zijn als curator, mentor of bewindvoerder is er recent iets gewijzigd. Voor de komende periode mag dit wel voor de bovengenoemde groep. Deze regeling zal op termijn wettelijk geformaliseerd worden.  

Daarmee is er, voor bovengenoemde groep, wettelijke toestemming om het DigiD van een verwant in te zien. Uiteraard zit daar de kanttekening bij dat misbruik niet is toegestaan. 

Meer informatie: Wettelijk vertegenwoordiger mag DigiD van naaste gebruiken – KansPlus