Geen crisis na de crisis: dat vraagt leiderschap!

Het is hartverwarmend voor iedereen in de zorg: de waardering van de samenleving voor het werk dat we doen. Politici, zorgkantoren, de Inspectie en vele anderen, werkelijk iedereen putte zich uit in warme woorden. En daar bleef het niet bij. Er werden harde toezeggingen gedaan over vergoeding van meerkosten en gederfde inkomsten. Menig zorgbestuurder heeft de uitspraken hierover in een lijstje aan de muur gehangen.

De crisis heeft onmiskenbaar een samenbindend effect gehad op de samenleving en ook binnen en tussen zorgorganisaties. Leiderschap ging over het managen van de crisis, het communiceren met stakeholders en het bemoedigen van medewerkers, cliënten en patiënten. Het was en is een turbulente tijd, waarin heel veel goed is gegaan. Als bestuurder van Careander ben ik enorm onder de indruk van de geweldige prestatie die we met elkaar in de zorg weten te realiseren. Als we straks terugkijken op deze tijd zullen we trots zijn op wat we voor elkaar hebben gekregen in een relatief korte tijd.

En nu beginnen we uit te kijken naar het einde van de crisis. Het aantal besmettingen neemt af, de samenleving spreekt over verruiming van de maatregelen. We lijken de coronacrisis onder de knie te krijgen, al zijn we zeer beducht voor een nieuwe golf van besmettingen.

Ik verwacht dat de fase waar we nu langzaam in belanden, weer andere competenties vraagt van ons als zorgbestuurders, toezichthouders en leidinggevenden. Het gaat niet meer om de coronacrisis zelf; het managen van de acute crisis is voorbij, het gaat erom een nieuwe crisis te voorkomen. Die kan eruit bestaan dat het vertrouwen dat we met elkaar hebben opgebouwd binnen organisaties, tussen organisaties en met de samenleving, even snel afbrokkelt als dat het zich manifesteerde. Dat mag niet gebeuren, daarvoor is het te kostbaar. Vertrouwen gaf ons vleugels en dat moeten we zien te behouden.

Leiderschap in deze nieuwe fase houdt in dat we intern vanuit vertrouwen blijven werken, niet vanuit beheersing. Naar andere zorginstellingen en financiers houdt het in dat we zoeken naar gedeelde belangen. Daar horen stevige discussies bij, maar altijd gericht op het hogere doel, namelijk het dienen van de samenleving. Dat laatste is precies hetgeen ons met elkaar heeft verbonden in de afgelopen maanden. Laten we dat vasthouden ook als het tegenzit, ook als de vermoeidheid toeslaat, zelfs als anderen ons tegenvallen. Dat vraagt leiderschap dat begint bij onszelf, gebaseerd op waarden. Van daaruit kunnen we verder bouwen aan een samenleving die gebaseerd is op vertrouwen en voorkomen we dat de ene crisis gevolgd wordt door de andere. Het begint bij ons!

Bert Brouwer, Bestuurder Careander

Terug naar het overzicht