Aanvullende tandartsverzekering?

Op 12 januari jl. heeft Careander ter informatie een brief van Zilveren Kruis ontvangen betreffende de tandartsverzekering. Deze brief is ook gestuurd naar een aantal cliA�nten van Careander vallend onder verblijf met behandeling, die de zorgverzekering bij Zilveren Kruis, Interpolis, Prolife, OZF of FBTOA� hebben afgesloten. Naar aanleiding hiervan komen er weer meer vragen binnen over A�wel of niet aanvullend verzekeren van cliA�nten.

De afweging om wel of geen aanvullende zorgverzekering te nemen kan Careander niet maken, maar is persoonsafhankelijk. Sommige verzekeringen zijn verplicht (o.a. de basis zorgverzekering). Om inzicht te geven wie wat betaalt hebben wij de brochure a�?Wie betaalt wat?a�? destijds uitgegeven. Deze brochure staat ook op deze website.

In deze brochure wordt duidelijk dat Careander verantwoordelijk is voor een deel van de medische kosten van haar cliA�nten. Het overige deel zal vanuit de ziektekostenverzekering of door de cliA�nt zelf bekostigd dienen te worden. Hierdoor kan de afweging om te kiezen voor wel of geen aanvullende verzekering wellicht wat makkelijker worden. Een aanvullende verzekering kan bijv. nuttig zijn voor dragers van brillen, hoortoestellen, bij diA�tiek en bepaalde fysiotherapie.

Careander heeft als uitgangspunt dat cliA�nten zelf een voor hun passende ziektekostenverzekering afsluiten. Ook met de introductie van de functie a�?verblijf met behandelinga�� in 2011 is dit uitgangspunt gehandhaafd.

Tandarts

Indien een cliA�nt met de indicatie verblijf met behandeling een aanvullende tandartsenverzekering heeft, kan deze meestal worden opgezegd. De meeste reguliere kosten van de tandarts vallen namelijk onder deze functie verblijf metA�behandeling.

Bij specifieke tandheelkundige zorg: parodontologische behandeling, prothese, orthodontistische behandeling, implantologie en gnathlogie (uitgezonderd initieel onderzoek en behandeling) moet er vooraf toestemming bij het zorgkantoor worden gevraag door de tandarts. Indien het zorgkantoor voor specifieke tandheelkundige zorg geen toestemming verleent, dan dient deze zorg door de cliA�nt zelf of door zijn ziektekostenverzekering te worden betaald. Per zorgverzekering kan de vergoeding hierin weer verschillen.

Terug naar het overzicht