Aanmelden

Is één van de woon- of werklocaties passend voor de cliënt? En besluit de cliënt om bij Careander te gaan wonen of werken?

Dan maakt een consulent van Careander graag een afspraak voor een intake. Hierin bespreken we alle afspraken die belangrijk zijn voor de cliënt. Deze afspraken komen in een Zorg- en dienstverleningsovereenkomst. Hierin staan alle rechten en plichten van Careander en van de cliënt overzichtelijk op een rijtje. De overeenkomst geeft aan welke zorg Careander biedt. Als de zorg start of als er tussentijds dingen wijzigen, ondertekent de cliënt deze overeenkomst.

Zo weten we allebei waar we aan toe zijn en kunnen we samen gericht aan het werk om de ondersteuning te bieden die de cliënt wil.

Consulenten

De consulenten van Careander kunnen meer vertellen over het aanmelden en eventuele wachtlijsten. Ze zijn nauw betrokken bij alle stappen die de zorgvrager zet vanaf het moment dat iemand zich komt oriënteren bij Careander.

Zorgvragers, vertegenwoordigers, relaties en medewerkers kunnen bij ons terecht met vragen over bijvoorbeeld de aanmelding, intake, wachtlijst, indicatie en het starten, wijzigen of beëindigen van de zorg/ondersteuning. Kortom: advies en ondersteuning bij alle vragen in het kader van de Wet Langdurige Zorg, JeugdWet, Wet Maatschappelijke ondersteuning en Participatiewet.

De consulenten zijn bereikbaar tijdens kantoortijden via telefoonnummer: 0341-46 78 20. Ook zijn zij per e-mail bereikbaar via info@careander.nl.

Indicatie

Voor de zorg en dienstverlening die Careander biedt, is altijd een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of een afspraak met de gemeente waar de cliënt woont. Er kan een eigen bijdrage worden gevraagd voor de ondersteuning die geboden wordt. De eigen bijdrage is afhankelijk van leeftijd, inkomen en het eigen vermogen van cliënt of partner. Het CAK int de bijdrage.

Soms is het mogelijk om de zorg in de vorm van een Persoonsgebonden budget (PGB) aan te vragen.

Meer informatie is te vinden op www.hoeverandertmijnzorg.nl 

Meer weten?

Careander helpt graag met vragen of met  meer uitleg. Neem contact op met Careander via telefoonnummer 0341-46 78 20. Of stuur een mail naar info@careander.nl.