Indicatie

Voor de zorg en dienstverlening die Careander biedt, is altijd een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of een afspraak met de gemeente waar de cliënt woont.

Eigen bijdrage

Er kan een eigen bijdrage worden gevraagd voor de ondersteuning die door Careander geboden wordt.

De eigen bijdrage is afhankelijk van leeftijd, inkomen en het eigen vermogen van cliënt of partner. Het CAK int de bijdrage.

Soms is het mogelijk om de zorg in de vorm van een Persoonsgebonden budget (PGB) aan te vragen.

Meer informatie is te vinden op deze website.

Aanvullende kosten

Naast ondersteuning die de cliënt ontvangt vanuit de indicatie, zijn er sommige diensten waarvoor extra betaald moet worden.

Deze kosten staan in de volgende brochures:

Wie betaalt wat?

Tarieven 2023