Klachten

Careander probeert kwalitatief goede zorg te bieden. Maar waar gewerkt wordt, gaat ook wel eens iets mis. Dan heb je soms een klacht of ben je ontevreden.

Careander vindt het belangrijk om een klacht of onvrede te kunnen uiten. Zo kunnen we werken aan het verbeteren van onze ondersteuning. We vinden het belangrijk dat als iemand ontevreden is of een klacht heeft, dit persoonlijk verteld kan worden en het verhaal kan worden gedaan. De klacht moet worden opgelost en in de toekomst voorkomen worden.

Wat te doen als er een klacht is?

Als een cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger niet helemaal tevreden is, horen wij dit graag zo snel mogelijk. Hiervoor kunt u terecht bij de begeleider, de cliëntvertrouwenspersoon,  een externe klachtenfunctionaris of  de externe klachtencommissie (voor cliënten vanuit de WMO of Jeugdwet).

Klachtenregeling 2020 

Cliëntvertrouwenspersoon

Soms is het lastig om over een klacht of onvrede te praten. Daarom kan een cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger gebruik maken van de ondersteuning van een cliëntvertrouwenspersoon. Deze persoon is onafhankelijk, biedt een luisterend oor en kan informeren en adviseren. Ook kan men samen met de vertrouwenspersoon in gesprek gaan met de mensen die echt iets aan de klacht kunnen doen. De cliëntvertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht.

De tijdelijke cliëntvertrouwenspersoon bij Careander is:

Harold Meier – telefonisch te bereiken via 06 – 51 99 65 96 of via h.meier@careander.nl

 

Klachtenfunctionaris

Wanneer het overleg niet heeft geleid tot een oplossing van de klacht, kun je als cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris, de heer J.W. van Noort. Er kan dan een formele klacht worden ingediend. De klachtenfunctionaris onderzoekt de klacht, bemiddelt en brengt een advies uit. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsplicht.

Klachtencommissies

Cliënten die vanuit de Wet Zorg en Dwang zorg bij Careander ontvangen, kunnen bij een klacht of onvrede een formele klacht indienen bij een externe en onafhankelijke klachtencommissie. De klachtencommissie onderzoekt de klacht, bemiddelt en brengt een advies uit. De klachtencommissie is onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsplicht.

  • Wet Zorg en Dwang:      kcoz.nl

Voor meer informatie of voor het indienen van een klacht, kan contact op worden genomen met:

Centraal Bureau Careander

T.a.v. Klachtafhandeling/De heer J.W. van Noort
Postbus 60
3840 AB Harderwijk
Telefoon: (0341) 467 820

E-mail: Klachten@careander.nl