Klachten

Careander probeert kwalitatief goede zorg te bieden. Maar waar gewerkt wordt, gaat ook wel eens iets mis. Dan heb je soms een klacht of ben je ontevreden.

Careander vindt het belangrijk om een klacht of onvrede te kunnen uiten. Zo kunnen we werken aan het verbeteren van onze ondersteuning. We vinden het belangrijk dat als iemand ontevreden is of een klacht heeft, dit persoonlijk verteld kan worden en het verhaal kan worden gedaan. De klacht moet worden opgelost en in de toekomst voorkomen worden.

Wat te doen als er een klacht is?

Als een cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger niet helemaal tevreden is, horen wij dit graag zo snel mogelijk. Hiervoor kunt u terecht bij de begeleider, de cliëntvertrouwenspersoon,  een externe klachtenfunctionaris of  de externe klachtencommissie (voor cliënten vanuit de WMO of Jeugdwet). In de klachtenregeling leest u hoe Careander dit heeft geregeld.

Cliëntvertrouwenspersoon

Een cliëntvertrouwenspersoon kan helpen bij:

 • Het bieden van een luisterend oor; soms is het vertrouwelijk kunnen vertellen van het verhaal al genoeg;
 • Verstrekken van informatie. Bijvoorbeeld over wat rechten zijn, bij wie je terecht kent en welke stappen u kunt nemen.
 • Het bieden van ondersteuning bij het bespreekbaar maken van de vraag.
 • Meedenken bij het schrijven van brieven of mails.
 • Ondersteunen in de klachtenprocedure wanneer je een klacht wilt indienen.

Het inschakelen van ondersteuning heeft geen kosten en kan een ondersteuning zijn bij het helder krijgen van een vraag of gevoel van onvrede om (mogelijk) tot een oplossing te komen. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Interne Cliëntvertrouwenspersoon

Harold Meier

Telefoon:        06-51 99 65 96
Mail:               h.meier@careander.nl

Cliëntvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang (Wzd)

Er zijn verschillende manieren om contact op te nemen. Je kunt bellen, appen of een e-mail sturen naar de contactpersoon van de locatie.

Sabrina Scalzotto is er voor de locaties:

 • Ede
 • Lunteren
 • Voorthuizen
 • Stroe
 • Barneveld

Telefoon:        06 – 30 45 68 93
Mail:               sabrinascalzotto@zorgbelangcvp.nl

Marijke Mulder is voor de locaties in:

 • Harderwijk
 • Elburg
 • Nunspeet
 • Wezep
 • ‘t Harde
 • Putten

Telefoon:        06 – 15 12 78 74
Mail:               m.mulder@hetlsr.nl

Zorgstem is er voor locaties in:

 • Nijkerk
 • Amersfoort

Telefoon:        088 – 67 81 000

Klachtencommissies

Cliënten die vanuit de Wet Zorg en Dwang zorg bij Careander ontvangen, kunnen bij een klacht of onvrede een formele klacht indienen bij een externe en onafhankelijke klachtencommissie. De klachtencommissie onderzoekt de klacht, bemiddelt en brengt een advies uit. De klachtencommissie is onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsplicht.

 • Wet Zorg en Dwang:      kcoz.nl

Voor meer informatie of voor het indienen van een klacht, kan contact op worden genomen met:

Centraal Bureau Careander

T.a.v. Klachtafhandeling/De heer J.W. van Noort
Postbus 60
3840 AB Harderwijk
Telefoon: (0341) 467 820

E-mail: Klachten@careander.nl