Gezinsondersteuning bij Kind & Jeugd

Kinderen, jongeren en ouders kunnen bij Careander Kind & Jeugd terecht met een hulpvraag rondom opvoeden en opgroeien. Careander Kind & Jeugd biedt hiervoor verschillende mogelijkheden. Zo bieden wij gezinsondersteuning, dagbehandeling of opvoedondersteuning.

Daarom werken wij samen met u en andere professionals. Zo kunnen wij u als ouder en als gezin zo goed mogelijk te ondersteunen en maatwerk leveren. Daarbij staat persoonlijke aandacht centraal.

Ouders kunnen contact zoeken met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Zij hebben ook de mogelijkheid een verleningsbesluit af te geven. Ook is doorverwijzing door een huisarts naar het CJG in de eigen gemeente mogelijk.

Careander Kind & Jeugd biedt behandeling en begeleiding aan gezinnen met kinderen en/of jongeren. De leeftijd van de doelgroep is van nul tot achttien jaar. Vaak hebben de kinderen te maken met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke of meervoudige beperking.

Aan de hand van de hulpvraag van het gezin brengen we in kaart welke vorm van ondersteuning of behandeling nodig is.