Gezinsondersteuning bij Kind & Jeugd

Kinderen, jongeren en ouders kunnen bij Careander Kind & Jeugd terecht met een hulpvraag rondom opvoeden en opgroeien. Careander Kind & Jeugd biedt hiervoor verschillende mogelijkheden. Zo bieden wij gezinsondersteuning, dagbehandeling of opvoedondersteuning.

Daarom werken wij samen met u en andere professionals. Zo kunnen wij u als ouder en als gezin zo goed mogelijk te ondersteunen en maatwerk leveren. Daarbij staat persoonlijke aandacht centraal.

Ouders kunnen contact zoeken met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Zij hebben ook de mogelijkheid een verleningsbesluit af te geven. Ook is doorverwijzing door een huisarts naar het CJG in de eigen gemeente mogelijk.

Careander Kind & Jeugd biedt behandeling en begeleiding aan gezinnen met kinderen en/of jongeren. De leeftijd van de doelgroep is van nul tot achttien jaar. Vaak hebben de kinderen te maken met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke of meervoudige beperking.

Aan de hand van de hulpvraag van het gezin brengen we in kaart welke vorm van ondersteuning of behandeling nodig is.

Voor ondersteuning in de regio Meerinzicht werkt Careander in onderaannemerschap samen met de Omegagroep.

Meer weten?

Careander helpt graag met vragen of met  meer uitleg. Neem contact op met Careander via telefoonnummer 0341-46 78 20. Of stuur een mail naar info@careander.nl.

Verwijsindex Risicojongeren (VIR)

Careander biedt ondersteuning aan kinderen en jongeren die zorg ontvangen vanuit de Jeugdwet. Daarom werken wij met de Verwijsindex Risicojongeren. De Verwijsindex is een systeem waarin professionals een signaal kunnen afgeven om hun zorg en/of betrokkenheid aan te geven bij een jeugdige tot 23 jaar. Het doel van de Verwijsindex is om betrokken professionals met elkaar in contact te brengen om samen de jeugdige/ouders de best passende ondersteuning te bieden.

Meer informatie kunt u hier vinden.