Begeleiding op Locatie (BOL) in het Passend Onderwijs

Kinderen met een ontwikkelingsachterstand of beperking vragen extra zorg. Deze extra zorgvraag kan niet altijd door school ingevuld worden.

Begeleiding op Locatie (BOL) kan dan uitkomst bieden. De begeleider komt in de basisschool, de ZML of SBO school en werkt met één of meerdere kinderen. Dit gebeurt in goed overleg met de ouders, leidsters en leerkrachten.

De begeleider heeft kennis van zowel ontwikkelingsproblemen en beperkingen als van aangepaste materialen en hulpmiddelen. De begeleider kijkt naar de ontwikkeling, denkt mee bij de zindelijkheidstraining, adviseert bij het eten en drinken of bij het omgaan met andere kinderen. Careander werkt samen met verschillende organisaties en scholen om de begeleiding voor het kind zo optimaal mogelijk in te zetten.