Gezinsondersteuning

Gezinsondersteuning biedt praktische en pedagogische hulp in de thuissituatie. Deze vorm van ondersteuning is erop gericht om ouders letterlijk even de zorg voor hun kind uit handen te nemen.

Ouders hebben een hulpvraag die uitgangspunt is voor de begeleiding. Naast ondersteuning bij de dagelijkse verzorging, wordt ook de ontwikkeling van het kind gestimuleerd. Denk aan zelfredzaamheid, spel en sociale ontwikkeling.

Gezinsondersteuning vindt meestal plaats in de thuissituatie en gebeurt op afgesproken tijden. De frequentie en het aantal uren zijn afhankelijk van de indicatiestelling van het kind.

Meer informatie

Careander
Postbus 60
3840 AB Harderwijk
Telefoon: 0341- 46 78 20
info@careander.nl