Opvoedondersteuning

Careander richt zich met Opvoedondersteuning op gezinnen met kinderen en jongeren van 0-18 jaar met een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking. Het doel is de opvoedvaardigheden en draagkracht van ouders en gezin te versterken.

Wij  komen bij ouders thuis en sluiten aan bij de hulpvraag van het gezin. We kijken samen naar alledaagse situaties in de opvoeding en zoeken naar mogelijkheden en oplossingen. Door erover te praten, te oefenen en te observeren, vinden we handvatten om met lastig gedrag in allerlei situaties om te gaan. Zo krijgen ouders weer vertrouwen in de opvoeding.

We gaan bij Opvoedondersteuning uit van de kracht van ouders. We doen dit door naast de ouders te staan en samen te zoeken naar passende oplossingen.

Meer informatie

Careander
Postbus 60
3840 AB Harderwijk
Telefoon: 0341- 46 78 20
info@careander.nl