Careander Kind & Jeugd

Kinderen, jongeren en ouders kunnen bij Careander Kind & Jeugd terecht met een hulpvraag rondom opvoeden en opgroeien. Careander Kind & Jeugd biedt verschillende mogelijkheden van dagbehandeling tot opvoedondersteuning.

Wij werken samen met u en andere professionals om en u als ouder en als gezin zo goed mogelijk te ondersteunen en maatwerk te leveren. Persoonlijke aandacht staat daarbij centraal.

Ouders kunnen contact zoeken met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Zij hebben de mogelijkheid een verleningsbesluit af te geven. Ook is doorverwijzing door een huisarts naar het CJG in de eigen gemeente mogelijk.

Careander Kind & Jeugd biedt behandeling en begeleiding aan gezinnen met kinderen en/of jongeren van nul tot achttien jaar met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke of meervoudige beperking. 

Aan de hand van de hulpvraag van het gezin brengen we in kaart welke vorm van ondersteuning of behandeling nodig is.