Wooncentrum Anne Franklaan

Anne Franklaan 46

3842 GW Harderwijk

0341 – 46 21 50

Wooncentrum Anne Franklaan in Harderwijk  is een wooncentrum met drie woongroepen. We bieden wonen aan cliënten die groepswonen nodig hebben, met nabijheid van de begeleiding. Ook ondersteunen we cliënten die nu groepswonen nodig hebben en begeleid/ondersteund worden naar een iets zelfstandiger vorm van wonen op termijn..

Het bieden van een fijne en veilige woonomgeving is belangrijk, evenals het sociale aspect van wonen met elkaar. Waar mogelijk stimuleren we ontwikkeling en waar nodig proberen we vaardigheden in stand te houden.

Groepswonen

Omdat Anne Franklaan gericht is op groepswonen, hebben we alleen slaapkamers in het wooncentrum. Er zijn woongroepen met verschillende doelgroepen.

Groep 2 bestaat uit zeven bewoners, die allen een ernstige verstandelijke beperking hebben en bijkomende beperkingen. De groep is gemengd qua samenstelling. Het bieden van een fijne sfeer, goede verzorging en aandacht is hier belangrijk.

Groep 3 bestaat uit 7 dames met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. We richten ons in deze groep op persoonlijke ondersteuning en structuur in de dagindeling. Het is een gezellige fijne woonomgeving, waar de bewoners zichzelf kunnen zijn en kunnen groeien waar mogelijk. In deze groep is mogelijkheid  voor een extra bewoner.

In dit wooncentrum worden ouders/verwanten nadrukkelijk betrokken bij het reilen en zeilen in de groepen.

Slaapkamers

 • Tussen 20-25 vierkante meter.
 • Acht slaapkamers op de begane grond. Deze slaapkamers hebben geen eigen douche en toilet. Aangepaste badkamers met hoog/laag bad aanwezig.
 • Veertien slaapkamers op 1e of 2e verdieping. Deze slaapkamers hebben eigen badkamer met douche en toilet.
 • De bewoner bepaalt met ouders/verwanten zelf de inrichting.
 • Eten gebeurt in de woongroepen.
 • Zelf wassen is niet mogelijk. Verwanten mogen dit doen of laten doen door locatie.
 • Bezoek is welkom.

Huishouden

 • Afhankelijk van het niveau worden de  bewoners ondersteund in huishoudelijke taken ofwel wordt dit overgenomen.
 • Algemene ruimtes worden schoongemaakt door huishoudelijk medewerkers.
 • Er wordt meestal samen gegeten in de groepsruimten. De kok kookt voor de groepen. In het weekend kookt de begeleiding samen met bewoners.

Begeleiding

 • Er is dag en nacht begeleiding aanwezig. ’S nachts is er een wakende wacht en een slaapwacht in het wooncentrum.
 • In het wooncentrum hebben de begeleiders kennis en kunde met betrekking tot mensen met een ernstig meervoudige beperking. Ze worden geschoold in de LACCS-methode.
 • De begeleiders hebben kennis en kunde met betrekking tot het autistisme spectrum en het bieden van structuur. Ze worden geschoold in de Geef me de 5 methode.

Bijzonderheden

 • Het wooncentrum werkt met afgesloten deuren. Bewoners die zelfstandig naar buiten kunnen, ontvangen een eigen sleutel.
 • De benedenverdieping is deels rolstoeltoegankelijk.
 • Grote aangepaste badkamer op begane grond aanwezig met hoog/laag bad en bubbelunit.
 • Bovenverdieping slechts op één plek toegankelijk voor minder validen door middel van een traplift.
 • Snoezelruimte in het wooncentrum aanwezig.
 • Speelzolder met diverse spelmogelijkheden. Bereikbaar via trap en/of traplift.
 • Beschutte tuin aanwezig met speciale speeltoestellen.

Omgeving

 • In woonwijk in Harderwijk.
 • Winkelcentrum Stadsdennen is op loopafstand.
 • Gemakkelijk toegang tot alle faciliteiten die Harderwijk biedt.
 • Veel mogelijkheden om te sporten of een hobby uit te oefenen.
 • ZMLK school is op loopafstand.
 • Tandarts, huisarts en apotheek zijn binnen fietsafstand. Eigen keuze voor huisarts en tandarts.

Voor wie?

 • Jongeren en volwassenen met een ernstige meervoudige beperking.
 • Cliënten met een verstandelijke beperking die een vorm van structuur/ondersteuning nodig hebben.

Financiering

 • Benodigde indicatie: ZZP VG03 tot en met ZZP VG06 en ZZP VG08.
 • Financieringsvorm : Zorg In Natura (ZIN)
 • Het appartement, gas/water en elektriciteit, voeding en begeleiding vallen onder ZIN/WLZ.
 • Eigen bijdrage voor de kosten van de was, diverse administratie pakketten en TV, telefoon en internet.

Meer informatie

Voor meer informatie en aanmelden: Telefoon (0341) 46 78 20, e-mail: info@careander.nl

Stage informatie: Kelly Voorburg en Sanne Wijnne: stage.annefranklaan@careander.nl

Vrijwilligers: Erna Knol & Mariëlle Lankman: annefranklaan@careander.nl

Wachtlijst

Wachtlijsten: kijk hier.