Care&Work

Care&Work: locatie Inclusief Groep

Industrieweg 47

8071 CS in Nunspeet

Care&Work is een afdeling waarbij de werelden van arbeidsmatige dagbesteding en loonvormende arbeid elkaar vinden. Care&Work is een samenwerking tussen Careander en Inclusief Groep. Zij werken samen om een ontwikkelgerichte vorm van arbeidsmatige activiteiten aan te bieden.

Voor wie?

Care&Work is een project voor kandidaten waarvan verwacht wordt dat zij zich nog verder kunnen ontwikkelen, maar waarvan nog onvoldoende duidelijk is wat een passend traject is.

Doordat de uitvoering van dit project plaatsvindt op locatie bij Inclusief Groep, kunnen kandidaten, zodra zij daar aan toe zijn, ook af en toe een paar uur meewerken op de verschillende afdelingen van Inclusief Groep (Groen, Post Catering, Elektro-montage,  Schoonmaak, Verpakken & Montage of Schilders).  Zo kunnen zij zich oriënteren op andere werkzaamheden, ervaren hoe op andere afdelingen wordt gewerkt en zich meer ontwikkelen richting loonvormende arbeid.

Begeleiding

De dagelijkse begeleiding wordt gedaan door traject-begeleiders van Careander. Voor de ontwikkeling richting loonvormende arbeid is een jobcoach van Inclusief Intervens aan dit project verbonden.

Bij de start wordt vastgesteld welke vaardigheden ten opzichte van werk de kandidaat al bezit en waar de kandidaat zich nog verder in kan ontwikkelen. Vervolgens wordt een trajectplan opgesteld met daarin concrete leerdoelen. Deze leerdoelen worden conform trajectplan geëvalueerd en bijgesteld om zo de kandidaat uit te dagen zich te ontwikkelen binnen zijn vermogen.

Doel

Doel van Care&Work:

  • Toetsen of iemand in arbeidsmatige dagbesteding past of potentie heeft tot loonvormende arbeid;
  • Het bieden van ontwikkel-trajecten waarbij het maximale vermogen van iemand wordt benut.

Voordeel van Care&Work:

Doordat dit project gehuisvest is in een bedrijfsmatige omgeving, is een combinatie mogelijk tussen loonvormende arbeid en arbeidsmatige dagbesteding.

Informatie

Voor meer informatie en aanmelding kunt u mailen naar care&work@careander.nl of bellen met de  traject-begeleiders:

  • Dorothé van Veenhuisen: telefoon: 06 -12 90 80 14
  • Gretha van Asselt: telefoon: 06 – 57 29 00 85