De Schuilplaats

Dagactiviteitencentrum De Schuilplaats biedt dagbesteding en werk aan mensen met een verstandelijke beperking. De cliënten zijn op een zinvolle manier bezig met verschillende activiteiten, afgestemd op hun eigen wensen en mogelijkheden. Soms ligt de nadruk meer op arbeidsmatige activiteiten, soms meer op beweging en ontspanning. Careander biedt ook nevenactiviteiten, zoals vorming en bewegings- en ontspanningsactiviteiten en er worden therapieën gegeven aan degenen die dat nodig hebben.

De Schuilplaats heeft vooral cliënten met een matige tot ernstige verstandelijke beperking, vaak met extra problematiek. Er zijn hier ook groepen gehuisvest voor mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB).  Ook voor de groep ouder wordende cliënten is een speciaal programma ontwikkeld met als doel deze mensen een zo prettig mogelijke dagbesteding te bezorgen.

 

Algemene informatie

Teammanager:  Auke Schievink

Stage informatiestageschuilplaats@careander.nl

Vrijwilligers: Mirjam Visscher & Aly Roozeboom: schuilplaats@careander.nl

Open plaatsen: kijk hier

Wachtlijsten: kijk hier

Contact gegevens