De Linde

De Linde is een wooncentrum van Careander, dat gevestigd is in woonservicegebied Weidebeek in Wezep. Wooncentrum De Linde kent zowel de mogelijkheid tot groepswonen, als het wonen in een eigen appartement. De bewoners van de appartementen wonen boven de groepswoningen en hebben diverse mogelijkheden tot meedoen aan activiteiten en het hulp vragen bij moeilijke onderwerpen.

De cliënten in de groepswoningen hebben een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Vaak hebben zij ook een lichamelijke beperking. De woningen en appartementen van deze cliënten zijn hier specifiek op ingericht. In de groepswoningen is een snoezelruimte aanwezig en zijn specifieke faciliteiten voor meervoudig beperkte bewoners.

In het appartementendeel wonen de cliënten zelfstandig. Het appartement heeft een eigen slaapkamer, badkamer en kookgelegenheid. De begeleiding vindt plaats vanuit het Steunpunt en varieert van enkele uren per week tot dagelijkse begeleiding.

Algemene informatie

Teammanager: Harm-Jan Kenter

Stage informatie: Siska Swart: s.swart@careander.nl

Vrijwilligers: Lianne Kwakkel: l.kwakkel@careander.nl

Wachtlijsten: kijk hier

Contact gegevens