Nieuwe maatregelen inzake Coronavirus: beperken bezoek

Op 19 maart 2020 heeft het kabinet maatregelen afgekondigd in de strijd tegen het Coronavirus. Deze houden in dat verpleeghuizen vrijwel volledig gesloten worden voor bezoek.

Binnen Careander hebben wij op 20 maart 2020 een beleid vastgesteld met betrekking tot bezoek in onze woonlocaties. Dit beleid is in lijn met het advies van onze Branche organisatie, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). De VGN heeft zijn advies opgesteld in samenspraak met het RIVM.

Ons beleid inzake bezoek wordt met ingang van zaterdag 21 maart 2020 als volgt:

  1. Iedere bewoner van een woonlocatie van Careander kan maximaal 1 maal per week bezoek ontvangen van 1 persoon. Dit kan een familielid zijn, maar ook een vriend, maatje of vrijwilliger;
  2. Bezoek vindt plaats op afspraak met de begeleiding. Zo kunnen begeleiders overzicht houden;
  3. De bezoeker gaat na betreding van de locatie rechtstreeks naar het appartement/studio van de bewoner. De bezoeker komt niet in andere ruimtes binnen de locatie;
  4. De bezoeker houdt zich aan de voorschriften van het RIVM inzake infectiepreventie. Een heldere uitleg leest u bijvoorbeeld op https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/tips-om-risico-op-besmetting-en-verspreiding-coronavirus-te-verkleinen/
  5. De bezoeker volgt de eventuele aanvullende instructies van de begeleiding t.a.v. hygiëne;
  6. Als de bewoner en de bezoeker naar buiten zijn geweest om bijvoorbeeld een wandeling te maken, lopen ze na terugkomst in de locatie rechtstreeks naar het appartement/studio van de bewoner;
  7. Voor veel bewoners zal een activiteit in de buitenlucht, zoals een wandeling, een welkome afwisseling zijn. Als dat zo is, dan blijft die mogelijkheid uiteraard bestaan. Wij ondersteunen dit van harte. Spreek dan af buiten de locatie, zo nodig in overleg met de begeleider. Dit geldt dan ook niet als bezoek; u komt immers niet binnen;
  8. Logeren buiten de locatie brengt risico’s van besmetting met zich mee. We verzoeken familie en vrienden dringend om hier zeer terughoudend mee te zijn;
  9. In bijzondere situaties kan afgeweken worden van bovenstaand beleid, als dit voor de gezondheid van de bewoner noodzakelijk geacht wordt;
  10. In onze locatie Veldheem hebben de bewoners een eigen huurovereenkomst met de woningcorporatie. Voor deze locatie gelden bovenstaande richtlijnen als dringend advies.

Tot slot wil ik het volgende opmerken. De gezondheid van de bewoners heeft voor de verwanten en voor onze medewerkers de hoogste prioriteit. Bovenstaande regels helpen daarbij, maar voorop blijft staan dat wij er naar streven om in goed overleg tussen bewoners, bezoek en begeleiding een veilige en gezonde situatie te behouden. Voor ons allen is deze crisis een grote uitdaging en zeer belastend. In gezamenlijkheid komen we hier doorheen.

Mochten de ontwikkelingen of het kabinetsbeleid hier aanleiding toe geven, dan zullen wij ons beleid aanpassen. Dit zal dan gepubliceerd worden op onze website.

Bert Brouwer, Bestuurder

Terug naar het overzicht