Op Brederostaete wordt sinds een paar jaar gewerkt met ‘Mijn Eigen Plan’. Steeds meer locaties binnen Careander maken gebruik van deze online omgeving.

Op een informatiebord in algemene ruimtes zien bewoners een weekagenda met handige informatie. Zo is er bijvoorbeeld te zien welke maaltijden er op het menu staan en komt het weerbericht inclusief kledingadvies in beeld. De bewoners kunnen deze informatie ook terugvinden in de bijbehorende app, op hun eigen telefoon op tablet. “Het biedt de bewoners duidelijkheid”, vertelt Kady, begeleider bij Brederostaete. 

Janine woont op Brederostaete en maakt dagelijks gebruik van de app. Ze kan hier niet alleen de algemene informatie zien, maar ook haar persoonlijke agenda en taken. Zo krijgt ze bijvoorbeeld een melding wanneer ze haar medicijnen in moet nemen, en kan ze de taak afvinken als ze het heeft gedaan. Janine is heel blij met de app: “Het is heel handig dat ik de informatie van het infobord op m’n eigen tempo nog eens kan bekijken. Ik vind het ook fijn dat ik weet welke begeleiders op welke dag werken, dat is natuurlijk super belangrijk.” 

Door deze app worden cliënten ondersteund op het gebied van structuur, voorspelbaarheid en zelfredzaamheid. In het portaal op de computer voert een begeleider per cliënt een dagstructuur in met taken, herinneringen en stappenplannen. Dit kan ondersteund worden met pictogrammen of foto’s. “Ook de verwanten kunnen meekijken of activiteiten toevoegen in de persoonlijke agenda’s”, legt Kady uit. “Zo kunnen we mooi samenwerken en is de informatie volledig.” Als een cliënt niet kan lezen, kan de tekst met één druk op het scherm voorgelezen worden.  

“Vroeger hingen hier overal briefjes,” vertelt Kady. “Als we die niet op tijd weg haalden, was het heel verwarrend voor cliënten. Deze app biedt rust en duidelijkheid voor de bewoners, we kunnen het helemaal aanpassen zodat het past bij de doelgroep. En ik kijk zelf ook altijd fanatiek naar wat we gaan eten natuurlijk!” 

Meer informatie over de app is te vinden op www.mijneigenplan.nl