Hoe bevalt het de cliënten bij Careander? Wat zijn hun wensen, dromen en verlangens? Dit is belangrijke informatie waarmee de zorg en ondersteuning kan worden vormgegeven. Deze informatie wordt opgehaald met ‘Dit vind ik ervan!’, een nieuw cliëntervaringsonderzoek bij Careander.

Kwaliteit ontstaat in de relatie tussen cliënt en begeleider. Dat is de kern van ‘Dit vind ik ervan!’ Er staan tien thema’s centraal zoals ‘Lijf’, ‘Meedoen’ en ‘Familie’. Aan de hand van deze  thema’s vertellen cliënten wat ze écht belangrijk vinden. Wat ze goed vinden en wat ze zouden willen veranderen. Tijdens de gesprekken kan gebruik gemaakt worden van gesprekskaarten met illustraties. Er is ook een variant voor cliënten die non-verbaal communiceren.

Onderzoekende dialoog

‘Dit vind ik ervan!’ biedt handvatten voor een continue dialoog tussen de cliënt en de begeleider. Samen in gesprek gaan lijkt simpel; we doen het dagelijks. Maar de onderzoekende dialoog is iets anders. Je geeft de ander de ruimte om zijn of haar eigen verhaal te vertellen en ervaringen te onderzoeken. De begeleider stelt hierbij open, niet-oordelende vragen. De begeleider reikt geen oplossingen aan, doet geen suggesties en maakt geen oordelen kenbaar. Hierdoor kunnen cliënten, verwanten en begeleiders tot verrassende ontdekkingen komen. Soms zelfs als je iemand al jaren kent.

Kwaliteit

De uitkomsten van deze gesprekken worden gebruikt bij het schrijven van het ondersteuningsplan en zijn onderdeel van een voortdurende cyclus. Deze cyclus begint bij het verzamelen van informatie en het achterhalen van de werkelijke vraag van de cliënt. Van daaruit worden doelen en passende acties vastgesteld, vervolgens volgt evaluatie en bijstelling. Door cliëntervaringen te meten met ‘Dit vind ik ervan!’ voldoet Careander bovendien aan de gestelde Kwaliteitskaders Gehandicaptenzorg.

Betrokkenheid verwanten

Van april 2021 tot april 2022 worden alle persoonlijk begeleiders getraind in ‘Dit vind ik ervan!’. Medewerkers die de training hebben gevolgd gaan daarna meteen aan de slag met de methode en betrekken hier ook verwanten bij. Dit gebeurt bij de planbespreking, maar ook tussendoor omdat de ervaringen van verwanten een waardevolle informatiebron zijn. Zo kan een verwant vertellen over wat er belangrijk is in het leven van de cliënt en wat dit betekent voor de zorg- en dienstverlening. Hiervoor wordt de vragenlijst ‘Ik zie en vertel’ gebruikt.

Persoonlijk begeleider Annemieke van Ginkel vertelt over ‘Dit vind ik ervan!’