Nieuwe maatregelen Coronavirus

Vandaag heeft het kabinet nieuwe maatregelen genomen in verband met de Corona crisis.

In lijn met deze maatregelen hebben we bij Careander het volgende besloten:

 1. Met ingang van 17 maart aanstaande gaan onze locaties voor Werk en Dagactiviteiten dicht. Kwetsbare cliënten en cliënten met een verhoogd risico blijven reeds vanaf 16 maart thuis;
 2. Cliënten die woonachtig zijn op een woonlocatie van Careander en elders werk en dagactiviteiten ontplooien, blijven thuis. Als zij handelingsbekwaam zijn, zullen wij ze dringend adviseren thuis te blijven;
 3. Onze winkels blijven vooralsnog open en zullen worden bemenst door medewerkers. Er zullen geen cliënten aanwezig zijn;
 4. Onze horecagelegenheden gaan met ingang van heden (15 maart) dicht;
 5. Activiteiten op scholen worden stopgezet met ingang van heden (15 maart);
 6. Ambulante ondersteuning van cliënten gaat vooralsnog door. De richtlijnen van het RIVM zullen hierbij in acht worden genomen;
 7. Medewerkers in de Werk en Dagactiviteiten zullen waar nodig worden ingezet op de woonlocaties. Hetzelfde geldt voor Orthopedagogen en Behandelaren alsmede ondersteunend personeel, als de situatie daarom vraagt;
 8. Onze interne overleggen zullen tot het absolute minimum worden beperkt om het risico van besmetting zo klein mogelijk te houden;
 9. Bezoek in de woonlocaties wordt tot het minimum beperkt. Ouders, familieleden, vrijwilligers en goede vrienden zijn welkom als:
  * er geen symptomen zijn die verband zouden kunnen hebben met het Coronavirus en ze geen contact hebben gehad met iemand die besmet is;
  * zij zich houden aan de instructies van het personeel voor wat betreft de hygiëne;

Deze maatregelen zijn in elk geval van kracht tot en met 6 april aanstaande.

Mocht u vragen hebben , dan kunt u deze sturen naar info@careander.nl

Bert Brouwer, Bestuurder Careander

Terug naar het overzicht